Informatie voor de hulpvrager/cliënt

Welke types van psychologische zorg vergoeden we?
We vergoeden psychologische zorg volgens 2 types, wanneer ze georganiseerd worden binnen een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat een overeenkomst heeft getekend met het RIZIV:

1. ​Eerstelijnspsychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.

2. Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Deze zorg kan u krijgen in individuele of groepssessies, in de spreekkamer van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, in “outreaching” (bij u in de buurt), of via video.

Wie heeft recht op deze vergoedde sessies?
Iedereen kan in hun leven een psychologische kwetsbaarheid ervaren. Elk van deze situaties vragen om psychologische zorg. Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid op het vlak van psychisch welbevinden.
Om beter te beantwoorden aan individuele noden zijn de netwerken verdeeld volgens de 2 types zorg, maar ook volgens 2 leeftijdscategorieën:
- netwerken "kinderen en adolescenten" (t.e.m. 23 jaar)
- netwerken "volwassenen" (vanaf 15 jaar)
Deze leeftijdscategorieën overlappen om te zorgen voor een beter passend aanbod voor jongeren van 15 t.e.m. 23 jaar, die hun netwerk kunnen kiezen naargelang de aard van hun behoeften.

Hoeveel moet u betalen?
Het grootste deel van het bedrag wordt direct betaald via de derdebetalersregeling, u moet enkel het remgeld betalen:
- Voor individuele sessies: 11 euro per sessie. Heb u recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u 4 euro.
- Voor groepssessies: 2,5 euro per sessie.
- Voor eerstelijns psychologische zorg is de eerste individuele sessie gratis.

Hoeveel sessies worden vergoed?
Het aantal sessies dat u vergoed krijgt per periode van 12 maanden, hangt af van uw leeftijd of het soort zorg dat u ontvangt of het soort sessies dat u volgt:

Eerstelijns psychologische zorg:
Gespecialiseerde psychologische zorg:
+15 jaar – jaarlijks max 8 individuele sessies of 5 groepssessies
+15 jaar - jaarlijks gemiddeld 8 sessie (max. 20) of max. 12 groepssessies
-23 jaar - jaarlijks max. 10 individuele sessies of 8 groepssessies
-23 jaar - jaarlijks gemiddeld 10 sessies (max. 20) of max. 15 groepssessies

Hoe krijgt u toegang tot deze vergoedde sessies?
Om de vergoedde psychologische sessies te volgen, moet u naar een klinisch psycholoog or orthopedagoog gaan in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe conventie (2021) met het RIZIV heeft ondertekend. Hiervoor heeft u geen voorschrift nodig.
Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk.
Gespecialiseerde psychologische zorg is toegankelijk nadat een functioneel bilan is opgesteld na een eerste sessie. Dit functioneel bilan wordt opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het netwerk. Hiervoor kan die uw huisarts contacteren, met uw toestemming.

Waar kan u vergoedde psychische zorg krijgen?
Er zijn 11 netwerken voor jongeren, 20 voor volwassenen en 1 gemengd netwerk.
Een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg is een vastgelegde regio en omvat de middelen die er bestaan. Het zorgt voor een goede samenwerking tussen de zorgverleners, de structuren en instellingen en voor een hoge kwaliteit en continuïteit van de zorg.
Deze netwerken zijn zo georganiseerd dat de zorg zo dicht mogelijk bij u aanwezig is. U vindt ze ofwel bij u in de buurt, in de spreekkamer van de zorgverlener, of in uw leefomgeving (op school, in uw bedrijf, uw sportclub…). Als u zich niet kan verplaatsen, is zorg bij u thuis ook mogelijk.
U kan ook zorg krijgen in een ander netwerk, zelfs als u niet in “hun gebied” woont, wanneer u niet de juiste specialiteit vindt in “uw gebied”. Het doel van deze mobiliteit is dat u makkelijker hulp kan zoeken.

Hoe maakt u een afspraak?
De patiënt kan zich rechtstreeks wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend.
De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig).

Om een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog in Oost-Vlaanderen te vinden klik hier

Ging u in 2021 al naar een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog?
Mogelijks volgde u in 2021 al vergoedde sessies bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog die aangesloten was bij een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. Deze sessies werden vergoed in het kader van onze financiering (overeenkomst) 2020. Deze vergoeding is niet langer geldig.
Sinds 15 december 2021 is ze vervangen door een nieuwe conventie, die ambitieuzer is en ervoor zorgt dat de zorg toegankelijker is en beter aangepast aan elke specifieke situatie.
Uw eventueel gevolgde en via de vorige overeenkomst vergoedde sessies voor 15 december 2021 worden niet meegeteld in het kader van de nieuwe conventie: de teller van het aantal sessies wordt op nul gezet.
Vraag aan uw psycholoog of orthopedagoog of die ingeschreven is via de nieuwe overeenkomst.
Als dat zo is, kan u uw sessies verderzetten zoals voorheen, en heeft u recht op meer sessies per jaar.
Als dat niet zo is: Bekijk de lijsten geconventioneerde klinisch psychologen of orthopedagogen van het netwerk in uw buurt (zie eerder onder 'Hoe maakt u een afspraak?'

Meer info?
Is bovenstaande niet duidelijk? Stuur een mailtje naar info.conventie@psy-ovl.be

Team conventie psychologische functies eerste lijn in Oost-Vlaanderen
Netwerkcoördinatie : Vanessa De Roo, Ilse De Neef, Liesl Vereecke
Projectmedewerkers en administratief medewerker : Thomas De Veirman, Lien De Coster, Harry Goeminne

​Informatie vanuit het RIZIV

Een initiatief van FOD Volksgezondheid en het RIZIV