Gespecialiseerde psychologische zorg

Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

!OPGELET: deze vorm van zorg moet, binnen de voorwaarden van de conventie, nog worden ontwikkeld in Oost-Vlaanderen en is momenteel nog niet te raadplegen!

Waar en hoe?
De zorg kan worden uitgevoerd in individuele of groepssessies
In het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, maar ook via "outreaching" (in de directe omgeving van de patiënt) of via video.

Hoeveel sessies vergoeden we?
Per periode van 12 maanden hebben:
- kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) recht op 10 (max. 20) individuele sessies of max. 15 groepssessies
- volwassenen (vanaf 15 jaar) recht op 10 (max. 20) individuele sessies of max. 12 groepssessies.

Hoe toegang krijgen tot deze zorg?
Momenteel kan er nog geen gebruik gemaakt worden van deze zorgvorm.
Gespecialiseerde psychologische zorg zal pas toegankelijk zijn nadat een functioneel bilan (= beschrijving van de situatie/context) is opgesteld na een eerste sessie. Dit functioneel bilan zal worden opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het netwerk. Mits toestemming van de hulpvragen/cliënt/patiënt, gebeurt dit in samenwerking met de huisarts.