Eerstelijnspsychologische zorg

Eerstelijnspsychologische zorg betreft kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot een algemeen psychisch welbevinden of die ertoe bijdragen het psychisch welbevinden te herwinnen.

Waar en hoe?
De zorg kan worden uitgevoerd in individuele of groepssessies
In het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, maar ook via "outreaching" (in de directe omgeving van de patiënt) of via video.

Hoeveel sessies worden vergoed?
Per periode van 12 maanden hebben:
- kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.
- volwassenen (vanaf 15 jaar) recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies.

Kostprijs?
0 euro voor de eerste sessie (type eerstelijnspsychologische zorg)
11 euro of 4 euro (indien recht op verhoogde tegemoetkoming) voor de vervolgsessies
2,5 euro per groepssessiesessie

Hoe toegang krijgen tot deze zorg?
Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk (geen voorschrift nodig).
Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling, volstaat het om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig).

Om een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog in Oost-Vlaanderen te vinden klik hier