Lijst van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren in het Netwerk GG ADS

De lijst van geconventioneerde klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en erkende organisaties in Oost-Vlaanderen is terug te vinden via deze link of via https://www.psy-ovl.be


De klinisch psychologen/orthopedagogen zijn opgedeeld per eerstelijnszone.
In welke eerstelijnszone woon ik?

U kan er het telefoonnummer en het e-mailadres van elke klinisch psycholoog/orthopedagoog die sessies aan terugbetalingstarief organiseert terugvinden.

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling , volstaat het om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog/ klinisch orthopedagoog of de contactgegevens van de erkende organisatie van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig). Er wordt verondersteld volgens de regels van GPDR (gegevensbescherming) informatie door te geven.

Bij vragen kan u zich richten naar info.conventie@psy-ovl.be