Lijst van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren in het Netwerk GG ADS

De lijst van geconventioneerde klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies aanbieden in het Netwerk GG ADS is terug te vinden in bijlage (onderaan deze pagina).
De klinisch psychologen/orthopedagogen zijn opgedeeld per eerstelijnszone. U kan er het telefoonnummer en het e-mailadres van elke klinisch psycholoog/orthopedagoog die eerstelijnspsychologische sessies organiseert terugvinden.

In de toekomst zal u hier ook de lijst van geconventioneerde klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen terug vinden die gespecialiseerde psychologische zorg terugvinden.

Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling , volstaat het om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg die de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig).

Wanneer verwijs ik door naar een eerstelijnspsycholoog? Zie beslisboom in bijlage.

Er wordt verondersteld volgens de regels van GPDR (gegevensbescherming) informatie door te geven.

Aanvullend:
- lijst van geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen in RADAR (Doelgroep 0-23 jaar (Kinderen en Jongeren in Oost-Vlaanderen)
- lijst van geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen in Het PAKT (doelgroep 15+ (volwassenen en ouderen) in Gent, Eeklo, Vlaamse Ardennen)

Bij vragen kan u zich richten naar Projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com