Lijst van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren in het Netwerk GG ADS

De lijst van geconventioneerde klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die ELP-sessies aanbieden in het Netwerk GG ADS is terug te vinden in de bijlagen. De klinisch psychologen/orthopedagogen zijn opgedeeld per eerstelijnszone. U kan er het telefoonnummer en het e-mailadres van elke klinisch psycholoog/orthopedagoog die ELP-sessie organiseert terugvinden.

Doorverwijzing naar de eerstelijnspsycholoog kan enkel en alleen via een vast sjabloon van verwijsformulier, eveneens terug te vinden in bijlage.

Wanneer verwijs ik door naar een eerstelijnspsycholoog? Zie beslisboom in bijlage.

Er wordt verondersteld volgens de regels van GPDR informatie door te geven.

Bij vragen kan u zich richten naar Sharon Bruggeman, projectmedewerker ELP in het Netwerk GG ADS via elp@ggzads.be of 0490/41.19.02 (op maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag)