Vorming

Vorming

Advies & Coaching ADS biedt vormingen aan rond het thema Geestelijke Gezondheidszorg.

Vormingen op maat.

Onderwerpen kunnen zeer gevarieerd zijn. Dit kan een zeer ruim thema zijn (bijvoorbeeld een workshop rond psychische kwetsbaarheid) of heel gespecialiseerd (bijvoorbeeld een vorming van 4 uur rond psychose).

Wij gaan samen met de aanvrager na wat men, zowel vanuit de organisatie als vanuit de deelnemers, verwacht van de vorming en wat men reeds als voorkennis heeft. Vanuit dit startpunt werken wij een vorming uit die het best aansluit bij de wens van de aanvrager.

Indien Advies & Coaching GG ADS de gevraagde expertise niet zelf in huis heeft, gaan ze op zoek naar externe diensten/personen die dit wel hebben. Hierin vormt het team de brugfunctie tussen vragende en aanbiedende partij.

Een vraag naar vorming kan via het algemeen nummer 0499/90 49 44 of via advies.coaching@ggzads.be

Een medewerker van Advies & Coaching ADS neemt zo snel mogelijk contact met U op voor de verdere bespreking van uw aanvraag.

Netwerk Op-Date.

Advies & Coaching ADS organiseert 5 keer per jaar een online vormingsmoment voor geïnteresseerden rond een specifiek thema binnen de GGZ.

Deze momenten gaan door op de middag en zijn gratis.

Met “op-date” verwijzen wij naar een update. Wij trachten jullie te informeren over interessante thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg. We hopen jullie kennis te updaten, verder uit te breiden en eventueel een laatste stand van zaken te geven. Het onderwerp van de eerste “Netwerk op-date” mogen wij al prijs geven. Het eerste moment zal in teken staan van beroepsgeheim.

Met “op-date” verwijzen wij naar ook een “date”, een afspraakje zoals de Van Dale het zou beschrijven. Tijdens deze momenten krijg je de kans om andere actoren in het hulpverleningslandschap te leren kennen.

Door deze korte “date” of kennismaking bouwen wij bruggen tussen diensten en hulpverleners.

Wij bieden jou de kans om je eigen netwerk te verruimen en kennis te maken met Netwerk GG ADS.

Zin om met ons op date te gaan?

Netwerk Op-Date 2021

Dinsdag 14 september 2021

Conventie Ziekte van HuntingtonSoetkin Van Wesemael, Ariadne

Goede opvang voor personen met de ziekte van Huntington vraagt intensieve en betrokken zorg. Om deze opvang uit te bouwen werd er vanuit het Psychiatrisch Centrum Ariadne te Lede, in samenwerking met het RIZIV en de FOD volksgezondheid, een samenwerkingsverband (conventie) in het leven geroepen.

De conventie te Lede behelst de provincies Oost- en West-Vlaanderen en bestaat uit de woon- en zorgcentra Avondvrede te Gent, Mariatroon te Dendermonde en Heilig Hart te Kortrijk. Daarnaast vervolledigen nursinghome De Heide te Merelbeke en het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem het netwerk. Het personeel van de voorzieningen is opgeleid en de voorzieningen beschikken over aangepaste middelen. Op deze manier wordt de kennis over de zorg voor personen met de ziekte van Huntington verder gespecialiseerd en gecentraliseerd.

Naast de residentiële opvang coördineert PC Ariadne de thuisbegeleiding voor thuisverblijvende cliënten die lijden aan de ziekte van Huntington. De thuisbegeleiding biedt gepaste ondersteuning, begeleiding en informatie aan de cliënt, familie en betrokken hulpverleners. Het doel van de thuisbegeleiding is om cliënten in de thuissituatie doorheen het volledige zorgtraject te begeleiden en deze zorg te coördineren met ambulante zorgverleners. Het zorgtraject wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoon, de evolutie van de ziekte en de lichamelijke en geestelijke toestand.

Spreker: Soetkin Van Wesemael, PC Ariadne