Vorming

Advies & Coaching ADS biedt vormingen aan rond het thema Geestelijke Gezondheidszorg.

Vormingen op maat.

Onderwerpen kunnen zeer gevarieerd zijn. Dit kan een zeer ruim thema zijn (bijvoorbeeld een workshop rond psychische kwetsbaarheid) of heel gespecialiseerd (bijvoorbeeld een vorming van 4 uur rond psychose).

Wij gaan samen met de aanvrager na wat men, zowel vanuit de organisatie als vanuit de deelnemers, verwacht van de vorming en wat men reeds als voorkennis heeft. Vanuit dit startpunt werken wij een vorming uit die het best aansluit bij de wens van de aanvrager.

Indien Advies & Coaching GG ADS de gevraagde expertise niet zelf in huis heeft, gaan ze op zoek naar externe diensten/personen die dit wel hebben. Hierin vormt het team de brugfunctie tussen vragende en aanbiedende partij.

Een vraag naar vorming kan via het algemeen nummer 0499/90 49 44 of via advies.coaching@ggzads.be

Een medewerker van Advies & Coaching ADS neemt zo snel mogelijk contact met U op voor de verdere bespreking van uw aanvraag.

Netwerk Op-Date.

Advies & Coaching ADS organiseert 5 keer per jaar een online vormingsmoment voor geïnteresseerden rond een specifiek thema binnen de GGZ.

Deze momenten gaan door op de middag en zijn gratis.

Met “op-date” verwijzen wij naar een update. Wij trachten jullie te informeren over interessante thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg. We hopen jullie kennis te updaten, verder uit te breiden en eventueel een laatste stand van zaken te geven. Het onderwerp van de eerste “Netwerk op-date” mogen wij al prijs geven. Het eerste moment zal in teken staan van beroepsgeheim.

Met “op-date” verwijzen wij naar ook een “date”, een afspraakje zoals de Van Dale het zou beschrijven. Tijdens deze momenten krijg je de kans om andere actoren in het hulpverleningslandschap te leren kennen.

Door deze korte “date” of kennismaking bouwen wij bruggen tussen diensten en hulpverleners.

Wij bieden jou de kans om je eigen netwerk te verruimen en kennis te maken met Netwerk GG ADS.

Zin om met ons op date te gaan?

Netwerk Op-Date 2024

Ook in 2024 willen wij graag op Date gaan!

Noteer alvast volgende interessante momenten:

16 januari 2024: "Borderline persoonlijkheidsstoornis in de eerste lijn. Wat is het? Omgaan met en behandeling"

Roald Van Der Eecken - Karus afdeling Cadans

12 maart 2024: "Niet aangeboren Hersenletsel: chaos in het brein"

Karla Van Nuffel - NAH Eindelijk

07 mei 2024: "In gesprek rond euthanasie in de eerste lijn"

Luc Van Landeghem - Palliatieve zorg regio Dender

24 september 2024: "Omgaan met angst en depressie in de eerste lijn"

Ann Marchand en Annemieke Vermoesen - GPN Waas en Dender, St. Lucia afdeling Kadans

Angst en depressie komen vaak samen voor. Een angststoornis heeft een grote invloed op iemands leven, waardoor veel mensen zich somber gaan voelen. Deze somberheid kan uitgroeien tot een depressie. Omgekeerd kunnen mensen met een ernstige depressie ook angstig worden als gevolg van de ervaringen die een depressieve stoornis met zich meebrengt. Maar hoe langer je zwijgt, hoe groter de kans dat je geïsoleerd geraakt, zeker in je hoofd. Je omgeving speelt in het herstelproces een minstens even belangrijke rol als de medicamenteuze of therapeutische behandeling.

De sprekers zullen de signalen van ‘hoe een angststoornis en een depressie herkennen’ meegeven, aangevuld met tips en tricks hoe je op stap gaat naar herstel.

19 november 2024: "Invoegen en samenwerken rond eten en gewicht in de eerste lijn"

An Vandeputte - Eetexpert

Ik schrijf me in!

Netwerk Op-date 2024