Vorming

Advies & Coaching ADS biedt vormingen aan rond het thema Geestelijke Gezondheidszorg.

Vormingen op maat.

Onderwerpen kunnen zeer gevarieerd zijn. Dit kan een zeer ruim thema zijn (bijvoorbeeld een workshop rond psychische kwetsbaarheid) of heel gespecialiseerd (bijvoorbeeld een vorming van 4 uur rond psychose).

Wij gaan samen met de aanvrager na wat men, zowel vanuit de organisatie als vanuit de deelnemers, verwacht van de vorming en wat men reeds als voorkennis heeft. Vanuit dit startpunt werken wij een vorming uit die het best aansluit bij de wens van de aanvrager.

Indien Advies & Coaching GG ADS de gevraagde expertise niet zelf in huis heeft, gaan ze op zoek naar externe diensten/personen die dit wel hebben. Hierin vormt het team de brugfunctie tussen vragende en aanbiedende partij.

Een vraag naar vorming kan via het algemeen nummer 0499/90 49 44 of via advies.coaching@ggzads.be

Een medewerker van Advies & Coaching ADS neemt zo snel mogelijk contact met U op voor de verdere bespreking van uw aanvraag.

Netwerk Op-Date.

Advies & Coaching ADS organiseert 5 keer per jaar een online vormingsmoment voor geïnteresseerden rond een specifiek thema binnen de GGZ.

Deze momenten gaan door op de middag en zijn gratis.

Met “op-date” verwijzen wij naar een update. Wij trachten jullie te informeren over interessante thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg. We hopen jullie kennis te updaten, verder uit te breiden en eventueel een laatste stand van zaken te geven. Het onderwerp van de eerste “Netwerk op-date” mogen wij al prijs geven. Het eerste moment zal in teken staan van beroepsgeheim.

Met “op-date” verwijzen wij naar ook een “date”, een afspraakje zoals de Van Dale het zou beschrijven. Tijdens deze momenten krijg je de kans om andere actoren in het hulpverleningslandschap te leren kennen.

Door deze korte “date” of kennismaking bouwen wij bruggen tussen diensten en hulpverleners.

Wij bieden jou de kans om je eigen netwerk te verruimen en kennis te maken met Netwerk GG ADS.

Zin om met ons op date te gaan?

Netwerk Op-Date 2023

Ook in 2023 willen wij graag op Date gaan!

Noteer alvast volgende interessante momenten:

24 januari 2023: "Geestelijke Gezondheidszorg voor personen met een verstandelijke beperking: generalistisch én specialistisch."

Het spijt ons - U kan niet meer inschrijven.

7 maart 2023: "Een blended hulpaanbod rond psychische kwetsbaarheid... een evidentie!?"

In het hulpaanbod naar mensen in psychische kwetsbaarheid zetten we een sterke mix van communicatiekanalen in. Hoewel fysiek contact een onvervangbare meerwaarde heeft, behoort een online-aanbod ook tot deze communicatiemix. In deze netwerk-op-date focussen we op de rijke verscheidenheid van onlinetools, op de ‘kwaliteit’ van deze tools en op de vraag of en hoe we die best in ons hulp-aanbod kunnen integreren. Het wordt geen promopraatje maar een inkijk in onderzoeks- en procesbegeleidingservaringen over het moeizaam duurzaam implementeren van onlinehulp in welzijn en geestelijke gezondheid.

Philippe Bocklandt is onderzoeksmedewerker onlinehulp in de opleiding Bachelor Sociaal werk in de Arteveldehogeschool. Sinds 2007 heeft hij ervaring met onderzoek, ontwikkeling, vormingen en procesbegeleidingen over onlinetools en het duurzaam implementeren van onlinehulp in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg.

16 mei 2023: "Help, wat moet ik doen?!” - Een houvast bij crisisgesprekken"

Soms is een cliënt in crisis. Dit kan gaan over iemand die sterk suïcidaal is, iemand die acuut psychotisch is of iemand die emotioneel zwaar over stuur is. Of de cliënt is plots zeer agressief. Hoe ga je in gesprek met iemand die in zo’n psychische crisis verkeert? Hoe krijg je die persoon kalm? En vooral, hoe blijf je zelf kalm? Kortom: hoe overbrug je samen dit moeilijke moment? Tijdens deze uiteenzetting wordt een kapstok aangereikt, die een houvast kan bieden, als je in jouw werk geconfronteerd wordt met iemand in crisis.

Eva Van Houdt is klinisch psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut (UGent). Ze werkte vijf jaar als staflid bij Tele-Onthaal Antwerpen. Daar gaf ze vorming en supervisie aan de vrijwilligers die dag en nacht de telefoon en chat bemannen. Sinds een jaar is Eva werkzaam als psycholoog in het WGC Daenshuis in Aalst, waar ze vaak werkt met anderstalige patiënten en tolken.

12 september 2023: "Jong en Eenzaam?!"

door Jolanda Van Gerwe - meer info volgt

november 2023 (onder voorbehoud): "Polyvagaal theorie, rust voor het brein" - door Luc Swinnen

Netwerk Op-Date 2023

Ik schrijf me in!