Vorming

Vorming

Advies & Coaching ADS biedt vormingen aan rond het thema Geestelijke Gezondheidszorg.

Vormingen op maat.

Onderwerpen kunnen zeer gevarieerd zijn. Dit kan een zeer ruim thema zijn (bijvoorbeeld een workshop rond psychische kwetsbaarheid) of heel gespecialiseerd (bijvoorbeeld een vorming van 4 uur rond psychose).

Wij gaan samen met de aanvrager na wat men, zowel vanuit de organisatie als vanuit de deelnemers, verwacht van de vorming en wat men reeds als voorkennis heeft. Vanuit dit startpunt werken wij een vorming uit die het best aansluit bij de wens van de aanvrager.

Indien Advies & Coaching GG ADS de gevraagde expertise niet zelf in huis heeft, gaan ze op zoek naar externe diensten/personen die dit wel hebben. Hierin vormt het team de brugfunctie tussen vragende en aanbiedende partij.

Een vraag naar vorming kan via het algemeen nummer 0499/90 49 44 of via advies.coaching@ggzads.be

Een medewerker van Advies & Coaching ADS neemt zo snel mogelijk contact met U op voor de verdere bespreking van uw aanvraag.

Netwerk Op-Date.

Advies & Coaching ADS organiseert 5 keer per jaar een online vormingsmoment voor geïnteresseerden rond een specifiek thema binnen de GGZ.

Deze momenten gaan door op de middag en zijn gratis.

Met “op-date” verwijzen wij naar een update. Wij trachten jullie te informeren over interessante thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg. We hopen jullie kennis te updaten, verder uit te breiden en eventueel een laatste stand van zaken te geven. Het onderwerp van de eerste “Netwerk op-date” mogen wij al prijs geven. Het eerste moment zal in teken staan van beroepsgeheim.

Met “op-date” verwijzen wij naar ook een “date”, een afspraakje zoals de Van Dale het zou beschrijven. Tijdens deze momenten krijg je de kans om andere actoren in het hulpverleningslandschap te leren kennen.

Door deze korte “date” of kennismaking bouwen wij bruggen tussen diensten en hulpverleners.

Wij bieden jou de kans om je eigen netwerk te verruimen en kennis te maken met Netwerk GG ADS.

Zin om met ons op date te gaan?

Netwerk Op-Date 2021

Dinsdag 18/05/2021

Agressie in de hulpverlening

De-escalatie in een zorgsetting.

In de verschillende zorgsectoren worden we soms geconfronteerd met bepaalde vormen van agressie.

Agressie of agitatie die soms sterk verschilt in ernst en type.

Waar kan dit vandaan komen?

En de hamvraag: Wat kunnen wij zelf doen om dit te vermijden of te voorkomen?

Onze spreker is deze keer Stijn Claus. Van opleiding maatschappelijk assistent en intussen een 15tal jaar werkzaam in PC Ariadne, waarvan 13 jaar ervaring op de crisisafdeling. Stijn is ook verantwoordelijk voor het agressiebeheersingsbeleid in ons centrum. Een thema dat hem nauw aan het hart blijft liggen en waar hij graag meer uitleg over geeft binnen de volgende date!

Netwerk Op-Date: Agressie in de hulpverlening.

Schrijf je nu in!