Vorming

Advies & Coaching ADS biedt vormingen aan rond het thema Geestelijke Gezondheidszorg.

Vormingen op maat.

Onderwerpen kunnen zeer gevarieerd zijn. Dit kan een zeer ruim thema zijn (bijvoorbeeld een workshop rond psychische kwetsbaarheid) of heel gespecialiseerd (bijvoorbeeld een vorming van 4 uur rond psychose).

Wij gaan samen met de aanvrager na wat men, zowel vanuit de organisatie als vanuit de deelnemers, verwacht van de vorming en wat men reeds als voorkennis heeft. Vanuit dit startpunt werken wij een vorming uit die het best aansluit bij de wens van de aanvrager.

Indien Advies & Coaching GG ADS de gevraagde expertise niet zelf in huis heeft, gaan ze op zoek naar externe diensten/personen die dit wel hebben. Hierin vormt het team de brugfunctie tussen vragende en aanbiedende partij.

Een vraag naar vorming kan via het algemeen nummer 0499/90 49 44 of via advies.coaching@ggzads.be

Een medewerker van Advies & Coaching ADS neemt zo snel mogelijk contact met U op voor de verdere bespreking van uw aanvraag.

Netwerk Op-Date.

Advies & Coaching ADS organiseert 5 keer per jaar een online vormingsmoment voor geïnteresseerden rond een specifiek thema binnen de GGZ.

Deze momenten gaan door op de middag en zijn gratis.

Met “op-date” verwijzen wij naar een update. Wij trachten jullie te informeren over interessante thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg. We hopen jullie kennis te updaten, verder uit te breiden en eventueel een laatste stand van zaken te geven. Het onderwerp van de eerste “Netwerk op-date” mogen wij al prijs geven. Het eerste moment zal in teken staan van beroepsgeheim.

Met “op-date” verwijzen wij naar ook een “date”, een afspraakje zoals de Van Dale het zou beschrijven. Tijdens deze momenten krijg je de kans om andere actoren in het hulpverleningslandschap te leren kennen.

Door deze korte “date” of kennismaking bouwen wij bruggen tussen diensten en hulpverleners.

Wij bieden jou de kans om je eigen netwerk te verruimen en kennis te maken met Netwerk GG ADS.

Zin om met ons op date te gaan?

Netwerk Op-Date 2022

Ook in 2022 willen wij graag op Date gaan!

Noteer alvast volgende interessante momenten:

25/01/2022: Verslavingszorg - het spijt ons, U kan niet meer inschrijven

29/03/2022: Volwassenen met autisme - het spijt ons, U kan niet meer inschrijven

05/05/2022: Verbinden vs. Vermijden: de zoektocht naar mogelijkheden binnen aanklampende zorg. - het spijt ons, U kan niet meer inschrijven

29/09/2022: Begeleiden van volwassenen met een KOPP/KOAP-verleden: welke accenten leg je? - (Ben Kwanten - CGG)

Als kind opgroeien bij een ouder die te kampen heeft met een psychische kwetsbaarheid kan een grote impact hebben op het verdere leven. Ook als volwassene ben je immers “kind van deze ouder” en blijft het in het latere zelfstandig leven een uitdaging om met de specifieke situatie van de ouder om te gaan.

In deze webinar belichten we verschillende thema’s waarmee deze (jong)volwassenen in aanraking kunnen komen. We overlopen de mogelijke belastende factoren en geven tips en adviezen bij de begeleiding van deze mensen. Het vergroten van de veerkracht op verscheidene levensdomeinen staat hierbij centraal.

Ben Kwanten is psychotherapeut en maatschappelijk werker (CGG Waas en Dender). Hij is de grondlegger van de KOPP-gedachte in Vlaanderen en promotor van het KOPP-preventiegesprek.

KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/ KOAP: Kinderen van Ouders met Afhankelijkheidsproblematiek

17/11/2022: Familiereflex in de GGZ (Stefaan Baeten - PC Hiëronymus)