Advies en Oriëntatie

Hulpverleners die zoekende zijn binnen de GGZ problematieken of het GGZ landschap kunnen bij ons terecht voor zowel inhoudelijk advies als oriëntatie naar de meest geschikte hulpverlening.

Advies

Hulpverleners kunnen telefonisch en via email inhoudelijk advies op maat inwinnen over een algemene of casus specifieke vraag rond GGZ-problemen.

Alle vragen worden beantwoord tijdens de permanentie, die voorzien is alle werkdagen van 9u tot 12u op het nummer: 0499/90 49 44

of via volgend email adres advies.coaching@ggzads.be

Oriëntatie

Hulpverleners, die zoekende zijn in/naar het GGZ aanbod binnen de regio van het Netwerk GG ADS, kunnen terecht bij Advies & Coaching ADS. Er wordt, samen met de hulpverlener, nagedacht over mogelijke actoren die betrokken kunnen worden in de zorg. Er is hierbij ook aandacht voor belendende sectoren. Advies & Coaching GG ADS probeert een levende sociale kaart te zijn, met aandacht voor up to date en specifieke informatie, zoals in- en exclusiecriteria.

Bij oriëntatie wordt de informatie rond het actueel GGZ - aanbod doorgegeven dat het beste aansluit op de vraag van de hulpverlener en het actuele aanbod. Oriëntatie gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met onthaaldiensten van de eerste lijn en de andere oriëntatiepunten GGZ in Oost Vlaanderen.

Alle vragen worden beantwoord tijdens de permanentie, die voorzien is alle werkdagen van 9u tot 12u op het nummer: 0499/90 49 44 of via volgend email adres advies.coaching@ggzads.be

Andere oriëntatiepunten binnen Oost Vlaanderen:

RADAR

Netwerkpunt RADAR ondersteunt professionelen uit de 0de en de 1e lijn in hun zoektocht naar de gepaste hulpverlening voor kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) met (een vermoeden van) geestelijke gezondheidsproblemen.

Telefonische permanentie maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 12 u.

09 397 09 87 (Via het menu kan een keuze gemaakt worden tussen oriëntatievragen over kinderen en jongeren of volwassenen. Ook de zuurstoflijn, ondersteunend aanbod naar zorgverleners, is bereikbaar via dit telefoonnummer.)

netwerkpunt@radar.be

Meer informatie: www.radar.be/netwerkpunt/

Het PAKT

Netwerkpunt Het Pakt richt zich op hulp- en dienstverleners die op zoek zijn naar de gepaste hulpverlening voor jongeren en volwassenen (16 - 65 jaar) binnen de GGZ regio Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen. Verder wil het netwerkpunt inzetten op de uitbouw van deskundigheidsbevordering over de zorglijnen heen door het organiseren van een aantal initiatieven.

Telefonische permanentie maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 12u.

09 397 09 87 (Via het menu kan een keuze gemaakt worden tussen oriëntatievragen over kinderen en jongeren of volwassenen. Ook de zuurstoflijn, ondersteunend aanbod naar zorgverleners, is bereikbaar via dit telefoonnummer.)

netwerkpunt@pakt.be

Meer informatie: http://www.pakt.be/initiatieven-van-het-pakt/netwerkpunt

ACT

Voor vragen omtrent jeugdhulp voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen kan je terecht bij de Afdeling Continuïteit en Toegang.

Telefonische permanentie maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 12u.

09/276 18 00

act.oostvlaanderen@opgroeien.be

Meer informatie: http://jongerenwelzijn.be/contact/buitendiensten/itp-continuiteit/

Vanuit het werkveld wordt meermaals de nood aan meertalige/anderstalige hulpverleners gesignaleerd. Om hier een antwoord op te kunnen geven zouden we graag een overzicht krijgen van de aanwezige anderstalige hulpverlening in onze regio waarnaar kan doorverwezen worden. Indien u wenst opgenomen te worden in deze lijst, willen wij u vragen dit formulier in te vullen.


Ben jij een hulpverlener (psycholoog, psychotherapeut,...) en wens je graag opgenomen te worden in ons (intern) doorverwijsbestand? Dan kan je onderstaand formulier invullen.