Ombudsfunctie in de mobiele teams van het Netwerk GG ADS

Patiënten/cliënten met vragen of klachten over de aangeboden hulp kunnen gratis en vertrouwelijk contact opnemen met onafhankelijke ombudspersonen.

Op vraag van de patiënt/cliënt kan de ombudspersoon ook bemiddelen tussen patiënt en hulpverlening met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Ook voor vragen m.b.t. patiëntenrechten kan er beroep gedaan worden op de ombudspersoon.

De externe ombudsdienst is tijdens de werkuren steeds te bereiken op algemeen mailadres: info@ombudsggz.be

De externe ombudsdienst is via chat: https://overlegplatformgg.sittool.net/chat te bereiken op dinsdag tussen 12u en 14u en tussen 18u en 20u en woensdag tussen 15u en 17u.

Ombudspersoon in de mobiele teams subregio Noord en Midden:
via 0491 393 918 of via info@ombudsggz.be, indien dringend via Helene Cambien (zie subregio Zuid)
Ombudspersoon in de mobiele teams subregio Zuid:

Helene Cambien (0490 419 301) op maandag tot donderdag tijdens kantooruren, op vrijdag tot 12 uur, helene.cambien@ombudsfunctieggz.be

Voor meer informatie m.b.t. de ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg: http://www.ombudsfunctieggz.be