Ombudsfunctie in de mobiele teams van het Netwerk GG ADS

Patiënten/cliënten met vragen of klachten over de aangeboden hulp kunnen gratis en vertrouwelijk contact opnemen met onafhankelijke ombudspersonen.

Op vraag van de patiënt/cliënt kan de ombudspersoon ook bemiddelen tussen patiënt en hulpverlening met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Ook voor vragen m.b.t. patiëntenrechten kan er beroep gedaan worden op de ombudspersoon.

De externe ombudsdienst is tijdens de werkuren steeds te bereiken op algemeen mailadres: info@oogg.be

De externe ombudsdienst is via chat open van maandag tot vrijdag van 16h tot 18h.

Ombudspersoon in de mobiele teams subregio Noord en Midden:
Peter De Clercq peter.declercq@oogg.be , 0485/548.143
Elke werkdag tijdens de kantooruren
Ombudspersoon in de mobiele teams subregio Zuid:

Sofie Perquy sofie.perquy@oogg.be, 0489/587.838
Elke werkdag tijdens de kantooruren, behalve op dinsdag

Voor meer informatie m.b.t. de ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg: https://oogg.be/