Mobiele Teams Netwerk GG ADS

Er zijn twee soorten mobiele teams actief in het Netwerk GG ADS. Enerzijds zijn er Mobiele Teams Acute
Zorg en anderzijds zijn er Mobiele Teams Langdurige zorg.

De Mobiele Teams Acute Zorg richten zich naar mensen met subacute of acute psychiatrische symptomen,
met de bedoeling de psychiatrische crisis onder controle te krijgen.

De Mobiele Teams Langdurige Zorg bieden ondersteuning aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid
met een langdurig karakter. De ondersteuning gebeurt op de verschillende levensdomeinen met het oog
op optimaal functioneren in de maatschappij en een maximale levenskwaliteit.