Advies & Coaching ADS

Binnen de vermaatschappelijking van de zorg ondersteunen wij hulp -en dienstverleners bij hun hulp- en dienstverlening aan mensen met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid. We investeren in deskundigheidsbevordering en verbinding op individueel, intersectoraal en organisatie overstijgend niveau.

In het kader van functie 1 (Activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, gespecialiseerde back-up d.m.v. advies, coaching en vorming, vroegdetectie, screening en diagnosestelling en ambulante therapie) werd in het Netwerk GG ADS Advies en Coaching ADS opgericht.

Advies & Coaching ADS heeft volgende opdrachten:

Telefonisch advies en oriëntatie:

Elke werkdag tussen 9 uur en 12 uur kunnen hulp- en dienstverleners terecht op zowel het algemeen nummer 0499/90 49 44 als op advies.coaching@ggzads.be met algemene of casusspecifieke vragen.

Advies & Coaching ADS biedt ondersteuning bij het zoeken naar een geschikt zorgaanbod en denkt na over GGZ-actoren die betrokken kunnen worden in de zorg in kader van het uitbouwen van een professioneel netwerk. Hierbij nemen wij geen zorg over maar we gaan wel op zoek naar het best passende antwoord binnen het bestaande zorgaanbod.

Deskundigheidsbevordering:

Advies & Coaching ADS zet in op de deskundigheidsbevordering over de zorglijnen en sectoren heen.

Dit door middel van een gratis aanbod Coaching en Intersectorale intervisie.

Vorming rond thema's Geestelijke Gezondheid worden aangeboden op vraag en maat van een organisatie.