Wat is een Netwerk Geestelijke Gezondheid (art. 107)?

Naar vermaatschappelijking van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

In 2010 deden de verschillende overheden in België een oproep om een project in te dienen in
het kader van de hervormingen 'naar een betere geestelijke gezondheidszorg voor de doelgroep
volwassenen'. Het doel van deze hervorming is de ontwikkeling van een gemeenschapsgerichte
geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgnetwerken en zorgcircuits.

Via netwerken tussen de voorzieningen moeten er zorgcircuits gerealiseerd worden. Dit betekent
dat er een volledig GGZ-aanbod moet zijn voor een specifieke leeftijdsdoelgroep van personen
met psychische problemen. De verschillende onderdelen van het zorgcircuit zullen in een intensief
samenwerkend netwerk beter op elkaar worden afgestemd zodat zorg, ondersteuning en begeleiding
optimaal beantwoorden aan de concrete behoeften van personen met psychische problemen.

De wettelijke basis hiervoor werd gelegd in artikel 11 en artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen
en andere verzorgingsinrichtingen. In de Provincie Oost-Vlaanderen bestaan ondertussen
verschillende netwerken en zorgcircuits.

> Art. 11/Art.107

In het kader van artikel 107 wordt in de regio Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas de geestelijke
gezondheid (GGZ) officieel sinds eind maart 2016 in een netwerk georganiseerd: Het Netwerk
Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS). Het Netwerk GG
ADS overkoepelt de organisaties die aan het werk zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg in
regio Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas en de eerstelijnspartners uit de regio.

Het is de bedoeling dat zij samen strategieën uitwerken, die een oplossing bieden voor alle geestelijke
gezondheidszorgnoden die bij de bevolking in deze regio leven.

Functies

De uiteindelijke doelstelling van een “artikel 107-project” is continuïteit van de zorg voor
mensen met een psychische kwetsbaarheid bij voorkeur zo dicht mogelijk in de natuurlijke
leefsituatie (thuis). Er moet bij de uitwerking van deze strategieën steeds een aantal
minimale functies worden ingevuld. Deze functies worden opgelegd vanuit de overheid.
Het zijn functies die zich gaandeweg verder zullen ontwikkelen binnen dit netwerk van diensten
uit de regio. Een overzicht van de te ontwikkelen functies:

Functie 1: Activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling en ambulante therapie.
Functie 2: Mobiele Teams voor de acute zorg (2a) en Mobiele teams voor de langdurige GGZ-problemen (2b)
Functie 3: Rehabilitatieteams die werken rond reïntegratie en sociale inclusie (op vlak van arbeid, vorming, vrije tijd en ontmoeting).
Functie 4: Intensieve residentiële behandelunits voor zowel de acute als langdurige GGZ-problemen indien ziekenhuisopname noodzakelijk is.
Functie 5: Specifieke woonvormen waarin zorg aangeboden kan worden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu niet in staat is om de nodige zorg te organiseren.