Coaching

Hulpverleners kunnen de vraag stellen naar coaching en ondersteuning in hun zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De zorg wordt hier niet overgenomen, maar er wordt ingezet op het vergroten van de deskundigheid van de aanwezige hulpverlening.

Een vraag naar coaching groeit vaak vanuit een (complexe) casus-specifieke vraag. Dit kan een directe vraag zijn maar ook groeien vanuit een telefonische adviesvraag. Het aanbod is gratis. Een coaching verloopt op maat van de hulpverlener(s) en afhankelijk van de vraag wordt een coaching eenmalig of systematisch georganiseerd. Er is zeker ook mogelijkheid om met meerdere hulpverleners (bv. een team) rond een of meerdere coachingsvragen te werken.

De coaching kan ook gefaciliteerd worden door andere partners binnen de GGZ, als er een specifieke expertise nodig blijkt. Hierin vormt het team de brugfunctie. Voor een coaching-traject ligt de focus op vragen van partners uit de eerste lijn.

Binnen een coaching-traject worden de uitdagingen van hulpverleners vanuit een krachtgerichte visie bekeken. We willen de hulpverlener(s) in zijn/hun sterkte plaatsen. Er wordt voldoende tijd vrijgehouden om stil te staan bij de beleving en ervaring van de hulpverlener.

Wens jij, of jouw team, ondersteuning in de zorg voor iemand met (het vermoeden) van een psychische kwetsbaarheid?

Contacteer ons gerust via het algemeen nummer 0499/90 49 44 of via advies.coaching@ggzads.be