Terugbetaling psychologische hulp

Wat houdt eerstelijnspsychologische hulp in?

Vanaf 1 februari 2024 kunnen kinderen en jongeren tot en met 23 jaar met lichte tot matige psychologische klachten gratis naar een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog. Vanaf 24 jaar betaal je 11 euro per individuele sessie, 4 euro per individuele sessie als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, 2,5 euro per groepsessie.

Je hebt geen voorschrift of brief van de huisarts nodig. Je kan je rechtstreeks aanmelden bij een erkend psycholoog of orthopedagoog in je buurt. De lijst van geconventioneerde psychologen of orthopedagogen in Oost-Vlaanderen vind je op www.psy-ovl.be.

Afhankelijk van je nood heb je recht op 8 à 20 individuele sessies per jaar en een onbeperkt aantal groepssessies. De sessies vinden plaats in de spreekkamer van de psycholoog/orthopedagoog, op een plek bij jou in de buurt of online via videobellen.

Hoe kan je aanmelden?

Stap 1: Surf naar www.psy-ovl.be.
Op de website vind je een overzicht van alle psychologen en orthopedagogen die aangesloten zijn in Oost-Vlaanderen.

Stap 2: Kies een psycholoog of orthopedagoog uit de lijst.
Je kan selecteren op naam, taal, regio, gemeente, leeftijd, specialisatie...

Stap 3: Neem contact voor een eerste afspraak.
Je hebt geen formulier of voorschrift nodig.

Hoeveel kost het?

Psychologische begeleiding door een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog is voor een kind of jongere tot en met 23 jaar gratis.
Vanaf 24 jaar betaal je:
11 euro per indiviuele sessie
4 euro per individuele sessie als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming
2,5 euro per groepssessie

Op hoeveel sessies heb je recht?

Dat hangt af van jouw leeftijd, het soort zorg dat je krijgt én het soort sessies dat je volgt.

Eerstelijnspsychologische ondersteuning (ELP):
- kinderen en jongeren -23 jaar: maximaal 10 individuele sessies en/of een onbeperkt aantal groepssessies per 12 maanden
volwassenen 24+ jaar: maximaal 8 individuele sessies en/of een onbeperkt aantal groepssessies per 12 maanden

Eerstelijnspsychologische behandeling (GPZ):
- kinderen en jongeren -23 jaar: gemiddeld 10 individuele sessies (max. 20) en/of een onbeperkt aantal groepssessies per 12 maanden
- volwassenen 24+ jaar: gemiddeld 8 individuele sessies (max. 20) en/of een onbeperkt aantal groepssessies per 12 maanden

Belangrijk: Het is mogelijk om individuele sessies en groepssessies gelijktijdig te combineren.
Het is niet mogelijk om individuele sessies ondersteuning en individuele sessies behandeling gelijktijdig te combineren, maar wel achtereenvolgens, wanneer hier nood aan zou zijn.

Wat is het verschil tussen ondersteuning en behandeling?
Eerstelijnspsychologische ondersteuning is gericht op het versterken van de psychologische veerkracht van personen met lichte tot matige klachten die geholpen kunnen worden met kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies. Dit heette vroeger eerstelijnspsychologische zorg (ELP).
Eerstelijnspsychologische behandeling is gericht op personen die specifiekere of intensievere hulp nodig hebben. Dit heette vroeger gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ).
Je hoeft dit niet zelf te weten. Tijdens een eerste gesprek schat de psycholoog of orthopedagoog in welke hulp het meest gepast is: ondersteuning of behandeling.

Via volgende link wordt u toegeleid naar de pagina van het RIZIV met meer info over de conventie.

Ook via deze link kan je bijkomende informatie vinden

Wat is (geconventioneerde eerstelijns) psychologische zorg?

Wat doet een klinisch psycholoog of orthopedagoog?

Klinisch psychologen en orthopedagogen luisteren naar de mensen en werken met hen samen om te ontdekken wat de oorzaak van hun psychische problemen zou kunnen zijn. Ze luisteren actief naar de ervaringen en zorgen van mensen. Samen met jou maken ze een plan van aanpak, om zo goed mogelijk aan jouw hulpvraag te kunnen beantwoorden

Wat betekent “geconventioneerd”?

Een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog is aangesloten bij een Netwerk voor geestelijke gezondheid, dat op zijn beurt een overeenkomst heeft met de overheid (het RIZIV).

Voor de sessies die een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog uitvoert is er ook een gedeeltelijke of volledige tegemoetkoming in de prijs. Hij, zij of die engageert zich om de lokale doelstellingen van het Netwerk te helpen waarmaken en die van de overeenkomst met de overheid. Zo bieden ze laagdrempelige en toegankelijke zorg aan, met groeps- en individuele sessies.

Een klinisch psycholoog of orthopedagoog kan voltijds geconventioneerd zijn, maar ook voor een beperkt aantal uren. Ben je niet zeker of je psycholoog of orthopedagoog geconventioneerd is? Vraag het hen.

Team conventie psychologische functies eerste lijn:

Lokale coördinatoren conventie:
(=eerste aanspreekpunt (omtrent vindplaatsen, invulling contingent, lokale samenwerkingsverbanden…) voor de (kandidaat) geconventioneerde KO/KP en erkende organisaties alsook voor de partners in de eerstelijn binnen hun toegewezen eerstelijnszones.)

- Voor ELZ regio Aalst en ELZ Dender-Zuid: Anneleen Baetens, Anneleen.Baetens@psy-ovl.be - 0490 11 57 50
- Voor ELZ Oost en West Meetjesland en ELZ Schelde en Leie: Rosa De Geest, Rosa.DeGeest@psy-ovl.be - 0492 34 35 84
- Voor ELZ Scheldekracht en ELZ Gent: Liesl Vereecke, Liesl.vereecke@psy-ovl.be – 0491 56 96 54
- Voor ELZ Vlaamse Ardennen en ELZ Panacea: Jenna Baert, Jenna.baert@psy-ovl.be – 0492 14 45 29
- Voor ELZ Waasland en ELZ Dender: Marc Vermeire, marc.vermeire@psy-ovl.be, 0475 95 44 74

Projectmedewerkers en administratief medewerker:
(Zij werken over de drie netwerken heen en zijn bereikbaar via info.conventie@psy-ovl.be)

- Thomas De Veirman: populatiemanagement, opvolging contingent, website, data.
- Lien De Coster: groepsaanbod, intervisie.
- Harry Goeminne: Overeenkomsten, portfolio's, facturatietool, praktische opvolgingen.


Netwerkcoördinatie: Ilse De Neef (Het PAKT), Toon Langeraert (RADAR), Vanessa De Roo (Netwerk GG ADS) te bereiken via: netwerkcoordinatie@psy-ovl.be

Een initiatief van FOD Volksgezondheid en het RIZIV