Engagementsverklaring

Dit document is het resultaat van de bijeenkomsten van de werkgroep Zorgpad voor volwassen suïcidepogers in het Netwerk GG ADS en beschrijft de afspraken en engagementen van de betrokken partners binnen het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) en relevante partners buiten het werkingsgebied van het Netwerk GG ADS i.f.v. zorgcontinuïteit. Onderlinge afspraken staan centraal in dit document, gericht op contact en samenwerking met zowel de suïcidepoger, zijn/haar omgeving, als met de zorgpartners. Bij het maken van deze onderlinge afspraken wordt door elke individuele actor rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of de GDPR).