Mobiele Teams Acute Zorg

Het Mobiel Team Acute Zorg maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS). Het Netwerk GG ADS is een project i.h.k.v. art. 107.

In het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas stellen de drie psychiatrische ziekenhuizen in de regio samen 70 bedden buitengebruik om in te zetten in de mobiele teams.

Voor de werking van de mobiele teams werd het werkingsgebied van het Netwerk GG ADS opgedeeld in subregio’s:

 • Noord
 • Midden
 • Zuid

Opgelet: aanmelden bij een Mobiel Team Acute Zorg gebeurt bij voorkeur via een (huis)arts.

Noord Midden Zuid

Contact: 03 760 07 23

Toegangstijden

 • ma-vrij: 8u20u
 • zat-zon: 8u-16u45
 • feestdagen: 8u-16u45

Folder

Contact: 03 760 07 23

Toegangstijden

 • ma-vrij: 8u20u
 • zat-zon: 8u-16u45
 • feestdagen: 8u-16u45

Folder

Contact: 0472 30 78 88

Toegangstijden

 • ma-vrij: 8u20u
 • zat-zon: 8u-16u45
 • feestdagen: 8u-16u45

Folder

Voor wie?
Het Mobiel Team Acute Zorg (MTAZ) Netwerk GG ADS regio Noord/Midden is een ambulant multidisciplinair team dat zich richt op volwassenen (18 tot 65 jaar) met acute psychiatrische problemen in de thuissituatie.

Het doel van de crisisinterventie aan huis is het voorkomen van een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis.

Wie zijn wij?
Het MTAZ is multidisciplinair samengesteld: psychiater, teamcoördinator, psycholoog, maatschappelijk werker en mobiele zorgverleners.
De verschillende disciplines van het MTAZ werken nauw samen i.f.v. een goede begeleiding van de cliënt met een psychiatrische crisis.
Het MTAZ betrekt, mits toestemming van de cliënt, het bestaande netwerk van hulpverleners en diensten, alsook belangrijke steunfiguren in de aangeboden begeleiding.

Wat doen we?
• Het MTAZ biedt een intensieve begeleiding aan in de thuissituatie.
• Het team schat samen met de doorverwijzer en de cliënt de crisis in door de uitlokkende en beschermende factoren in kaart te brengen.
• Er wordt rekening gehouden met specifieke omstandigheden (zorg op maat).
• Het team probeert evenwicht in de crisis te creëren door nieuwe perspectieven te openen.
• Er worden -samen met de doorverwijzer, de cliënt en de directe omgeving- haalbare doelstellingen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
• De huisarts en/of behandelend psychiater blijft actief betrokken bij de begeleiding vanuit het MTAZ.

Duur van de begeleiding
Gedurende een periode van maximum 4 weken werkt het team intensief rond de crisissituatie.
In overleg met de cliënt, betrokken netwerk en hulpverlening kan een nazorgtraject worden uitgestippeld.

Kostprijs
Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies van het MTAZ. Voor consultaties door de psychiater gelden de RIZIV-tarieven.

Noord
Midden
Zuid