Netwerkopdrachten

Advies & Coaching ADS heeft, naast een aanbod naar hulp- en dienstverleners, ook opdrachten ter ondersteuning van het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS.

Deze opdrachten maken deel uit van onze verbindende opdracht over de sectoren heen.

Eerstelijnzones:

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel is een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

De medewerkers van Advies&Coaching ADS zijn verbonden aan de eerstelijnszones binnen de regio van ADS.

Herstelacademie ADS:

Een HerstelAcademie biedt een aanbod van laagdrempelige cursussen vanuit een herstelgerichte visie. De cursussen aan een HerstelAcademie zijn kortdurend en focussen op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze helpen om actief een herstelproces in handen te nemen, eigen talenten te ontdekken en bewuste stappen voorwaarts te zetten om daarna als volwaardige burger terug een plaats in te nemen in de maatschappij. Doel van de herstelgerichte visie is niet het verminderen van de symptomen maar eerder een focus op de wederopbouw van het leven en het aangaan van een partnerschap tussen gelijken. Herstel impliceert het zoeken naar betekenis en zingeving van wat er gebeurd is in het leven, het ontwikkeld deskundigheid in zelfzorg, het bouwt aan een nieuwe levenszin.

Een herstelacademie wil mensen ondersteunen in hun zoektocht naar de eigen kracht, mogelijkheden en talenten die kunnen worden ingezet en in het bereiken van nieuwe ambities en doelen.

Herstelacademie ADS wordt opgericht binnen het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS, met steun van de partners die hierin betrokken zijn. Advies&Coaching ADS neemt hierin een coördinerende rol op.

Meer info rond Herstelacademie ADS vind je op de overkoepelende website van Herstelacademies Vlaanderen: www.herstelacademie.be.

Vreemdgaan-Wisselleren:

Vreemdgaan - Wisselleren is een methodiek die medewerkers in de hulpverlening intersectoraal wil stimuleren om een kijkje te nemen in een andere organisatie. Vreemdgaan is een vorm van wisselleren. Dat betekent dat jij jouw job voor eventjes kan inwisselen om ergens anders mee te draaien en bij te leren. Vreemdgaan-wisselleren maakt dit intersectoraal mogelijk. Zo kan je uit een waaier van mogelijkheden, noem het maar een 'vacaturebank', kiezen waar je graag wil wisselleren.

Meer info rond Vreemdgaan-Wisselleren vind je op de website www.vreemdgaan-wisselleren.be.

Organisatie van activiteiten ter bekendmaking en ondersteuning van het netwerk:

Vanuit Advies&Coaching ADS organiseren wij activiteiten ter bekendmaking en ondersteuning van het Netwerk Geestelijke Gezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten in het kader van de 10 daagse GGZ, organisatie van netwerkdagen, losse acties in het kader van o.a. destigmatisering.

Meer info hierrond verschijnt op de homepagina van het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS.