Partners binnen het Transmuraal Zorgpad voor suïcidepogers ADS

De werkgroep transmuraal Zorgpad volwassen suïcidepogers binnen het Netwerk GG ADS is samengesteld uit vertegenwoordigers afkomstig van:

 • APZ Sint-Lucia
 • ASZ Aalst
 • AZ Lokeren
 • AZ Nikolaas
 • AZ Sint-Blasius
 • Beschut Wonen Pro Mente
 • Beschut Wonen Reymeers
 • Beschut Wonen Waasland
 • CGG De Drie Stromen
 • CGG Waas en Dender
 • CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
 • Christelijke mutualiteit
 • Crisisteam CAW Oost-Vlaanderen
 • Geneeskundige Kring Lede
 • Huisartsenkoepel Waasland
 • Huisartsenkring Aalst
 • Huisartsenkring Denderleeuw
 • Huisartsenkring Vehamed vzw
 • MTAZ Regio Noord en Midden
 • MTAZ Regio Zuid
 • MTLZ Regio Midden
 • MTLZ Regio Noord
 • MTLZ Regio Zuid
 • OLV Aalst
 • PC Ariadne
 • PC Sint-Hieronymus
 • Werkgroep cliëntenparticipatie Netwerk GG ADS

Nemen het engagement op om de afspraken en de verklaring mee bekend te maken: Zorgraad Eerstelijnszone Dender.

Partners die momenteel geen deel uit maken van de werkgroep transmuraal Zorgpad volwassen suïcidepogers binnen het Netwerk GG ADS kunnen steeds aansluiten door onderstaande engagementen en afspraken m.b.t. een kwaliteitsvolle zorg voor suïcidepogers in het Netwerk GG ADS mee te onderschrijven en deelname te motiveren via een e-mail gericht naar netwerkcoordinator@ggzads.be