Geestelijke Gezondheid in Oost-Vlaanderen

GGZ-Netwerken volwassenen in Oost-Vlaanderen:

Regio: Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Contact: netwerkcoördinator: Ilse De Neef
ilsedeneef@pakt.be
www.pakt.be

Regio:
Noord: Sint-Niklaas
Midden: Dendermonde
Zuid: Aalst


Contact: netwerkcoördinator: Fien Haijen
fien.haijen@ggzads.be
www.ggzads.be

Andere netwerken in Oost-Vlaanderen

Overlegplatform GGZ Oost-Vlaanderen vzw RADAR Netwerk Internering

Netwerkcoördinator: Vincent Vandenbussche
Vincentvandenbussche@popvggz.be

https://www.popovggz.be/

Netwerk Voor Kinderen en Jongeren

Netwerkcoördinatoren:

Toon Langeraert
Toon.langeraert@popovggz.be

Tine Notredame
Tine.notredame@popovggz.be

website

Netwerkcoördinator: Joris Dheedene
jorisdheedene@fracarita.org

website

Zorgcircuit Forensische GGZ Zorgcircuit Dubbeldiagnose Zorgcircuit Middelenmisbruik
Netwerkcoördinator: Vincent Vandenbussche
Vincentvandenbussche@popvggz.be

Vincent Vandenbussche
Vincentvandenbussche@popovggz.be

Fien Haijen
fien.haijen@ggzads.be

Alphonse Fransen

Vincent Vandenbussche
Vincentvandenbussche@popovggz.be


> Meer weten? Vragen? Contacteer het netwerk