Informatie voor klinisch psychologen/orthopedagogen (of erkende voorzieningen) die eerstelijnspsychologische zorg willen organiseren

Terugbetaling van psychologische zorg op de eerstelijn: nieuwe conventie betreffende de financiering van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Wie graag updates krijgt over hoe we in Oost-Vlaanderen met deze conventie verder aan de slag gaan of een toekomstige infosessie wenst bij te wonen kan zich inschrijven:
- voor klinisch psychologen/orthopedagogen via deze link
- voor erkende voorzieningen via deze link

Inleiding
De nieuwe conventie ‘terugbetaling psychologische zorg’ kan worden toegepast vanaf 1 september 2021. Dit nieuwe zorgmodel, is een belangrijke stap in de toegankelijkheid van psychologische zorg.
Het is de bedoeling om het aanbod van psychologische zorg geleidelijk aan op gecoördineerde wijze te versterken.
Het gaat om een belangrijke hervorming waarin de netwerken geestelijke gezondheid belangrijke opdrachten hebben gekregen, maar echter pas geleidelijk vorm zal krijgen, naarmate professionals en erkende voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg zich bij het nieuwe model aansluiten.
In Oost-Vlaanderen slaan de drie netwerken geestelijke gezondheid (Het PAKT, GG ADS en Radar) de handen in elkaar om alles zo goed mogelijk in banen te leiden.

Snellere toegang tot de zorg
Maar al te vaak wachten mensen in psychische nood te lang met het zoeken en vinden van hulp, met alle gevolgen van dien: uitval op het werk, op school of in het sociale leven.
Het uitgangspunt is daarom de behoeften van de patiënt zo snel mogelijk op te sporen, door de eerste individuele sessie uit te voeren binnen een week tot maximaal een maand na de hulpvraag.

Doelgroep
Lichte tot matig ernstige psychische klachten, waarbij de zorg is georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën:
- "kinderen en adolescenten" (tot en met 23 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren
​- "volwassenen" (vanaf 15 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen.
Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jongere of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.

Twee types van psychologische zorg in de eerstelijn, zowel individueel als in groep

1.
een aanbod psychologische zorg in de eerste lijn of eerstelijnspsychologische zorg te voorzien: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.

  • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.

  • Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies.

2. aanbod Gespecialiseerde psychologische zorg te voorzien voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening.

  • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op gemiddeld 10 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 15 groepssessies per periode van 12 maanden.

  • Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op gemiddeld 8 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 12 groepssessies.

Betaalbare psychologische zorg
EEN GRATIS EERSTE SESSIE (enkel voor het type eerstelijns psychologische zorg)
Het nieuwe model maakt de psycholoog of orthopedagoog toegankelijker. Dat doen we door een gratis eerste sessie aan te bieden om de vraag van de patiënt te onderzoeken en een persoonlijke beoordeling op te stellen. Afhankelijk van de situatie zullen enkele individuele of groepssessies met de eerstelijnspsycholoog volstaan, of kan hij of zij de patiënt doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg in de buurt.
11 EURO PER INDIVIDUELE SESSIE - 2,5 EURO IN GROEP
Na de eerste sessie zal het aandeel van de patiënt in de prijs:

  • 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de patiënt recht heeft op onze verhoogde tegemoetkoming)

  • 2,5 euro per groepssessie bedragen.

    Het overige bedrag aan de klinisch psycholoog/orthopedagoog zal betaald worden door de ziekteverzekering.

Om van dit tarief te kunnen genieten, volstaat het voor de patiënt om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend.
De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig).

De lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen
De lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen/erkende organisaties die sessies aan terugbetaling aanbieden vindt u hier

Infosessies
Ondertussen werden er reeds infosessies georganiseerd.
De vele vragen die tijdens de infomomenten gesteld werden, werden gebundeld in een ‘FAQ’.
U vindt deze FAQ terug via onderstaande link, waar u ook de opname en PPT terugvindt.
https://bit.ly/3nM9bpW

Zich kandidaat stellen om geconventioneerd te worden en sessies aan terugbetalingstarief aan te bieden?


Klinisch psychologen (KO), klinisch orthopedagogen (KO) en erkende organisaties (EO) kunnen kandidaat stellen voor het aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische en/of ambulant gespecialiseerde psychologische hulp.

Daarnaast gaan wij op zoek naar vindplaatsen in de regio waardoor psychologische zorg ook beter toegankelijk zal worden.

U vindt de oproepen met verdere toelichting hier:

Oproep naar vindplaatsen

Oproep naar klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen of erkende organisaties die individuele eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde zorg wensen aan te bieden

De oproep met meer informatie over de matchingsprocedure vindt u, net als diverse andere belangrijke links en documenten u hier terug: https://bit.ly/3nM9bpW

Deze oproepen staan ook gebundeld in 1 map, waar je ook de opnames van de belangrijkste infosessies en de FAQ omtrent deze conventie terugvindt.

Indien u zich wil kandidaat stellen, kan u dit via onderstaande links doen:

- Portfolio voor de zelfstandig klinisch psycholoog en orthopedagoog

- Portfolio voor de (erkende) organisaties

- Formulier voor geïnteresseerde potentiële vindplaatsen

- Portfolio voor groepsaanbod vanaf heden indienen via volgende link: https://forms.gle/4Tgz2NUWECWUUmmz8

Na het doornemen van de portfolio's stellen we, indien weerhouden, zo snel al mogelijk de overeenkomst tussen het netwerk en de verstrekker op. De overeenkomst zal, in eerste instantie, lopen tot en met december 2022. In het najaar vinden individuele samenwerkingsgesprekken met de geconventioneerde KO/KP/EO plaats met oog op mogelijke verlenging van de huidige samenwerking.

Meer informatie?
Projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com

Team conventie psychologische functies eerste lijn Oost-Vlaanderen:
Netwerkcoördinatie : Vanessa De Roo, Ilse De Neef, Liesl Vereecke
Projectmedewerkers : Thomas De Veirman, Sharon Bruggeman, Nathalie Haeck

Informatie vanuit het RIZIV