Informatie voor klinisch psychologen/orthopedagogen (of erkende voorzieningen) die eerstelijnspsychologische zorg willen organiseren

Terugbetaling van psychologische zorg op de eerstelijn: nieuwe conventie betreffende de financiering van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Wie graag updates krijgt over hoe we in Oost-Vlaanderen met deze conventie verder aan de slag gaan of een toekomstige infosessie wenst bij te wonen kan zich inschrijven:
- voor klinisch psychologen/orthopedagogen via deze link
- voor erkende voorzieningen via deze link

Inleiding
De nieuwe conventie ‘terugbetaling psychologische zorg’ kan worden toegepast vanaf 1 september 2021. Dit nieuwe zorgmodel, is een belangrijke stap in de toegankelijkheid van psychologische zorg.
Het is de bedoeling om het aanbod van psychologische zorg geleidelijk aan op gecoördineerde wijze te versterken.
Het gaat om een belangrijke hervorming waarin de netwerken geestelijke gezondheid belangrijke opdrachten hebben gekregen, maar echter pas geleidelijk vorm zal krijgen, naarmate professionals en erkende voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg zich bij het nieuwe model aansluiten.
In Oost-Vlaanderen slaan de drie netwerken geestelijke gezondheid (Het PAKT, GG ADS en Radar) de handen in elkaar om alles zo goed mogelijk in banen te leiden.

Snellere toegang tot de zorg
Maar al te vaak wachten mensen in psychische nood te lang met het zoeken en vinden van hulp, met alle gevolgen van dien: uitval op het werk, op school of in het sociale leven.
Het uitgangspunt is daarom de behoeften van de patiënt zo snel mogelijk op te sporen, door de eerste individuele sessie uit te voeren binnen een week tot maximaal een maand na de hulpvraag.

Doelgroep
Lichte tot matig ernstige psychische klachten, waarbij de zorg is georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën:
- "kinderen en adolescenten" (tot en met 23 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren
​- "volwassenen" (vanaf 15 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen.
Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jongere of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.

Twee types van psychologische zorg in de eerstelijn, zowel individueel als in groep

1.
een aanbod psychologische zorg in de eerste lijn of eerstelijnspsychologische zorg te voorzien: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.

  • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.

  • Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies.

2. aanbod Gespecialiseerde psychologische zorg te voorzien voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening.

  • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op gemiddeld 10 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 15 groepssessies per periode van 12 maanden.

  • Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op gemiddeld 8 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 12 groepssessies.

Betaalbare psychologische zorg
EEN GRATIS EERSTE SESSIE (enkel voor het type eerstelijns psychologische zorg)
Het nieuwe model maakt de psycholoog of orthopedagoog toegankelijker. Dat doen we door een gratis eerste sessie aan te bieden om de vraag van de patiënt te onderzoeken en een persoonlijke beoordeling op te stellen. Afhankelijk van de situatie zullen enkele individuele of groepssessies met de eerstelijnspsycholoog volstaan, of kan hij of zij de patiënt doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg in de buurt.
11 EURO PER INDIVIDUELE SESSIE - 2,5 EURO IN GROEP
Na de eerste sessie zal het aandeel van de patiënt in de prijs:

  • 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de patiënt recht heeft op onze verhoogde tegemoetkoming)

  • 2,5 euro per groepssessie bedragen.

    Het overige bedrag aan de klinisch psycholoog/orthopedagoog zal betaald worden door de ziekteverzekering.

Om van dit tarief te kunnen genieten, volstaat het voor de patiënt om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend.
De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig).

De lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen
De lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen/erkende organisaties die sessies aan terugbetaling aanbieden vindt u hier

Infosessies
Ondertussen werden er reeds infosessies georganiseerd.
De vele vragen die tijdens de infomomenten gesteld werden, werden gebundeld in een ‘FAQ’.
U vindt deze FAQ terug via deze link, waar u ook de opname en PPT terugvindt.

Zich kandidaat stellen om geconventioneerd te worden en sessies aan terugbetalingstarief aan te bieden?


Klinisch psychologen (KO), klinisch orthopedagogen (KO) en erkende organisaties (EO) kunnen kandidaat stellen voor het aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische en/of ambulant gespecialiseerde psychologische hulp.

Daarnaast gaan wij op zoek naar vindplaatsen in de regio waardoor psychologische zorg ook beter toegankelijk zal worden.

U vindt de oproepen met verdere toelichting hier.


Na het doornemen van de portfolio's stellen we, indien weerhouden, zo snel al mogelijk de overeenkomst tussen het netwerk en de verstrekker op. De overeenkomst zal lopen tot en met december 2023. In de loop van 2023 vinden individuele samenwerkingsgesprekken met de geconventioneerde KO/KP/EO plaats met oog op mogelijke verlenging van de huidige samenwerking. (Opmerking: de huidige overeenkomst tussen RIZIV en de Netwerken Geestelijke Gezondheid loopt tot eind 2023)

Meer informatie? info.conventie@psy-ovl.be

Team conventie psychologische functies eerste lijn:

Lokale coördinatoren conventie:
(=eerste aanspreekpunt (omtrent vindplaatsen, invulling contingent, lokale samenwerkingsverbanden…) voor de (kandidaat) geconventioneerde KO/KP en erkende organisaties alsook voor de partners in de eerstelijn binnen hun toegewezen eerstelijnszones.)

- Voor ELZ regio Aalst en ELZ Dender-Zuid: Anneleen Baetens, Anneleen.Baetens@psy-ovl.be - 0490 11 57 50
- Voor ELZ Oost en West Meetjesland en ELZ Schelde en Leie: Rosa De Geest, Rosa.DeGeest@psy-ovl.be - 0492 34 35 84
- Voor ELZ Scheldekracht en ELZ Gent: Liesl Vereecke, Liesl.vereecke@psy-ovl.be – 0491 56 96 54
- Voor ELZ Vlaamse Ardennen en ELZ Panacea: Jenna Baert, Jenna.baert@psy-ovl.be – 0492 14 45 29
- Voor ELZ Waasland en ELZ Dender: Marc Vermeire, marc.vermeire@psy-ovl.be, 0475 95 44 74

Projectmedewerkers en administratief medewerker:
(Zij werken over de drie netwerken heen en zijn bereikbaar via info.conventie@psy-ovl.be)

- Thomas De Veirman: populatiemanagement, opvolging contingent, website, data.
- Lien De Coster: groepsaanbod, intervisie.
- Harry Goeminne: Overeenkomsten, portfolio's, facturatietool, praktische opvolgingen.


Netwerkcoördinatie: Ilse De Neef (Het PAKT), Toon Langeraert (RADAR), Vanessa De Roo (Netwerk GG ADS) te bereiken via: netwerkcoordinatie@psy-ovl.be

Een initiatief van FOD Volksgezondheid en het RIZIV

Informatie vanuit het RIZIV