Informatie voor klinisch psychologen/orthopedagogen (of erkende voorzieningen) die eerstelijnspsychologische zorg willen organiseren

Terugbetaling van psychologische zorg op de eerstelijn: nieuwe conventie betreffende de financiering van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Zich kandidaat stellen om geconventioneerd te worden en sessies aan terugbetalingstarief aan te bieden?

Indien u zich wil kandidaat stellen, kan u dit via onderstaande links doen:
- Portfolio voor de zelfstandig klinisch psycholoog en orthopedagoog
- Portfolio voor de (erkende) organisaties
- Formulier voor geïnteresseerde potentiële vindplaatsen.

We raden aan om alle documenten die nodig zijn om bij te voegen bij het portfolio op voorhand klaar te zetten. Het invullen van het portfolio neemt wel wat tijd in beslag (ongeveer 1 tot 2 uren) en kan niet onderbroken worden.

Voor meer info kan u steeds terecht bij het team van de conventie: info.conventie@psy-ovl.be.

Meer informatie? info.conventie@psy-ovl.be