Transmuraal Zorgpad voor suïcide ADS

De Werkgroep “Transmuraal Zorgpad volwassen suïcide ADS” maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) en situeert zich binnen Functie 1 in het kader van geïndiceerde preventie. De werkgroep werd opgericht in 2016 vanuit de gesignaleerde nood aan meer gepaste communicatie en zorgcontinuïteit in de zorg voor suïcidepogers binnen de regio. Suïcidepogers vormen een kwetsbare doelgroep en vereisen een gedegen samenwerking tussen zorgpartners. Ondertussen breiden we de doelgroep uit en richten we ons naar preventie van suïcide en continuïteit van zorg .

Met bijzondere dank aan de suïcidepreventiewerking CGG