Groepsaanbod

Via de conventie psychologische functies in de eerste lijn wordt er ingezet op groepsaanbod.

Geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen gaan hierbij, samen met een tweede zorgverstrekker, aan de slag rond een specifiek thema in een kleine groep (<15 personen). Het remgeld voor een groepssessie bedraagt 2,50 euro.

Afhankelijk van het aanbod, is er ook vaak een individueel gesprek voorafgaand en/of na het groepsaanbod voorzien.

Het intakegesprek is gratis, het afrondend gesprek bedraagt 4 euro (verhoogde tegemoetkoming) of 11 euro.