Algemeen

Vanaf 1 september 2021 wordt geleidelijk het aanbod van psychologische zorg op de eerstelijn, op gecoördineerde wijze, versterkt.

Deze zorg richt zich op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Zij kunnen eerstelijnszorg krijgen, voor een algemeen psychisch welbevinden, of meer gespecialiseerde zorg, bij ernstigere psychische problemen.

De tegemoetkoming in de kostprijs na raadpleging bij een geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog gebeurt via een nieuwe conventie, met een potentieel van 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken. Deze conventie heeft als doel een makkelijkere toegang tot psychologische zorg, maar ook een betere erkenning van de zorgverleners die betrokken zijn bij dit nieuwe systeem.


Hier vindt u:
- als gebruiker/hulpvrager/cliënt hoe dit aanbod van psychologische zorg zal werken
- als professional/mantelzorger hoe u kunt doorverwijzen
- als klinisch psycholoog/orthopedagoog/erkende voorziening hoe u verder geïnformeerd en betrokken kunt worden op in de toekomst sessies te organiseren


De lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen/erkende organisaties die sessies aan terugbetaling aanbieden vindt u hier

WAT ?

Interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.
Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.
Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies.

Er wordt psychologische zorg vergoed volgens 2 types, wanneer ze georganiseerd worden binnen een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat een overeenkomst heeft getekend met het RIZIV:

1. Eerstelijnspsychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden.
2. Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen. Voor deze vorm van zorg wordt momenteel een plan van aanpak uitgewerkt om in latere fase een aanbod te voorzien.

Deze zorg kan u krijgen in individuele of groepssessies, in de spreekkamer van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, in “outreaching” (=bij u in de buurt), of via video.

VOOR WIE EN HOE?

- "kinderen en adolescenten" (tot en met 23 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren
​- "volwassenen" (vanaf 15 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen.
Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jongere of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.
Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

De patiënt kan zich rechtstreeks wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend.
De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek formulier voor nodig).

Om een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog in Oost-Vlaanderen te vinden klik hier

KOSTPRIJS?

De zorggebruiker (patiënt) betaalt:
- 0 euro voor de eerste sessie (type eerstelijnspsychologische zorg)
- 11 euro of 4 euro (indien recht op verhoogde tegemoetkoming)
- 2,5 euro per groepssessiesessie

MEER INFO?

Projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com

Team conventie psychologische functies eerste lijn:
Netwerkcoördinatie : Vanessa De Roo, Ilse De Neef, Liesl Vereecke
Projectmedewerkers : Thomas De Veirman, Sharon Bruggeman, Nathalie Haeck

Een initiatief van FOD Volksgezondheid en het RIZIV