Inleiding/achtergrond

Op 2 december 2020 werd een Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de Gewesten en Gemeenschappen over een gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen die het zwaarst zijn getroffen door de COVID-19-pandemie.

Dit protocol kadert ook binnen de afspraken in het federaal regeerakkoord waarin vooropgesteld wordt dat de geestelijke gezondheidszorg moet toegankelijker gemaakt worden en dicht bij de leefomgeving van de burger gebracht worden in samenwerking met de actoren in de eerste lijn. Deze visie gaat gepaard met een verhoging van het budget voor psychologische gezondheidszorg en het ontwerp van een nieuwe overeenkomst dat op 26 juli 2021 door het Verzekeringscomité van het RIZIV is goedgekeurd.

In deze context krijgen de 32 netwerken geestelijke gezondheidszorg een coördinerende rol om de eerstelijnspsychologische zorg en de gespecialiseerde psychologische zorg in de eerste lijn (via de eerstelijnszones) te organiseren in een ruimer getrapt organisatiemodel.

In Oost-Vlaanderen hebben de 3 netwerken GG (Het PAKT, netwerk GG ADS en RADAR) de handen in elkaar geslagen om de opdrachten binnen bovenvermelde overeenkomst uit te rollen.
Volgend team leidt dit in goede banen:

Lokale coördinatoren conventie:
(=eerste aanspreekpunt (omtrent vindplaatsen, invulling contingent, lokale samenwerkingsverbanden…) voor de (kandidaat) geconventioneerde KO/KP en erkende organisaties alsook voor de partners in de eerstelijn binnen hun toegewezen eerstelijnszones.)

- Voor ELZ regio Aalst en ELZ Dender-Zuid: Anneleen Baetens, Anneleen.Baetens@psy-ovl.be - 0490 11 57 50
- Voor ELZ Oost en West Meetjesland en ELZ Schelde en Leie: Rosa De Geest, Rosa.DeGeest@psy-ovl.be - 0492 34 35 84
- Voor ELZ Scheldekracht en ELZ Gent: Liesl Vereecke, Liesl.vereecke@psy-ovl.be – 0491 56 96 54
- Voor ELZ Vlaamse Ardennen en ELZ Panacea: Jenna Baert, Jenna.baert@psy-ovl.be – 0492 14 45 29
- Voor ELZ Waasland en ELZ Dender: Marc Vermeire, marc.vermeire@psy-ovl.be, 0475 95 44 74

Projectmedewerkers en administratief medewerker:
(Zij werken over de drie netwerken heen en zijn bereikbaar via info.conventie@psy-ovl.be)

- Thomas De Veirman: populatiemanagement, opvolging contingent, website, data.
- Lien De Coster: groepsaanbod, intervisie.
- Harry Goeminne: Overeenkomsten, portfolio's, facturatietool, praktische opvolgingen.


Netwerkcoördinatie: Ilse De Neef (Het PAKT), Toon Langeraert/Joke Vrijders (RADAR), Vanessa De Roo (Netwerk GG ADS) te bereiken via: netwerkcoordinatie@psy-ovl.be

Voorzitters Functie 1 en Procesgroep Vroegdetectie Vroeginterventie
Björn Biesiada, Marc Tack en Dirk Aelbrecht volgen het proces op vanuit hun voorzitterschap van de betreffende werkgroepen.

Sinds 8 oktober 2022 wordt tweewekelijks een provinciale procesgroep georganiseerd die de uitrol van de conventie in Oost-Vlaanderen mee in goeie banen leiden. Sinds eind december 2022 werd deze provinciale procesgroep omgevormd tot een Strategische Cel.

In het kader van de implementatie van de conventie werd er een provinciale samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
Deze samenwerkingsovereenkomst vindt u terug in bijlage, onderaan deze pagina.

Daarnaast vindt u in bijlage:
- de overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken geestelijke gezondheid en een blanco overeenkomst tussen een netwerk geestelijke gezondheid en een zelfstandige zorgverstrekker (Klinisch psycholoog/orthopedagoog.
- een presentatie die gegeven werd aan de netwerken voor mentale gezondheidszorg: “Hervormingen in GGZ naar lokale multidisciplinaire samenwerking”