Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen

Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen

23/09/2020 - 00:00

De netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (Netwerk GG ADS, Het PAKT en RADAR) doen een warme oproep aan KLINISCH PSYCHOLOGEN/ORTHOPEDAGOGEN om, op zelfstandige basis, kortdurende en laagdrempelige, psychische ondersteuning te bieden.

Wat?

Eerstelijnspsychologische zorg wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op twee of meerdere van onderstaande doelstellingen:

 • Screening en indicatiestelling
 • Algemene psychologische zorg
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Doorverwijzen bij complexe problematiek

Hoe?

De terugbetaling van deze psychologische zorg gebeurt op basis van een verwijsvoorschrift van een arts. Met deze verwijzing kan de cliënt terecht bij de klinisch psychologen/orthopedagogen die een samenwerkingsovereenkomst afgesloten hebben met één of meerdere netwerken. Per kalenderjaar komt de cliënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die met een nieuw verwijsvoorschrift kunnen verlengd worden met vier extra sessies). Het maximaal aantal sessies per kalenderjaar bedraagt 8 sessies per cliënt.

Ook videoconsultaties worden tijdelijk terugbetaald.

Voor wie?

Deze psychologische zorg wordt geboden aan:

 • Kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Verwijzing gebeurt door een huisarts, een CLB-arts, arts Kind en Gezin, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater.
 • Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik. Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer.
 • Ouderen (+ 65 jaar) met dezelfde problematieken als bij volwassenen, uitgebreid met misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelen. Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of geriater.

Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

Door wie?

Erkende, (deeltijds) zelfstandig werkende klinisch psychologen en orthopedagogen die:

 • over een visum beschikken uitgegeven door de FOD volksgezondheid. De aanvraag voor psychologen kan ingediend worden via deze link. De aanvraag voor orthopedagogen kan ingediend worden via deze link.
 • minstens 3 jaar relevante ervaring hebben als klinisch psycholoog/orthopedagoog.
 • zich voor minstens 4 sessies/week willen engageren.
 • voorkomen op de lijst van klinisch psychologen/orthopedagogen die door het netwerk aanvaard zijn voor de realisatie van de psychologische sessies en met het netwerk en het ziekenhuis een overeenkomst afsloten.

Aanbod

 • In overeenstemming met de vastgelegde tarieven van de verstrekkingen gelden volgende honoraria:
  • € 61,17 voor een intakesessie van 60 minuten
  • € 45,88 voor een psychologische sessie van 45 minuten
 • We bieden gratis kwaliteitsvolle vorming en professioneel begeleide intervisie.

Meer informatie? Interesse gewekt?

Zin om dit complementaire, betekenisvol aanbod verder te laten groeien in Oost-Vlaanderen?

 • Voor de doelgroepen “volwassenen” en “ouderen” kan u terecht bij:
  • Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas: Erika De Hauwere - Projectmedewerker ELP - 0490/41.19.02 - elp@ggzads.be - www.ggzads.be. Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies wensen aan te bieden voor volwassenen/ouderen in de regio Aalst, Dendermonde Sint-Niklaas, kunnen zich kandidaat stellen via dit invulformulier. Meer informatie over het project kan je hier vinden.
  • Het PAKT – Netwerk GGZ Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen: Anna-Katharina Simon - Projectmedewerkers ELP - Anna-katharina.simon@pakt.be- www.pakt.be. Zie hier voor de aanmeldingsprocedure in Het PAKT.
 • Voor de doelgroep “kinderen/jongeren” kan u terecht bij RADAR via Nathalie Haeck - Projectmedewerker ELP Kinderen en Jongeren - 0491 39 42 95 - nathaliehaeck@cgg.dedriestromen.be . Klinisch psychologen/orthopedagogen die eerstelijnspsychologische sessies wensen aan te bieden voor kinderen/jongeren (en hun context) in Oost-Vlaanderen, kunnen hun interesse kenbaar maken via dit invulformulier .

Een initiatief van FOD Volksgezondheid en het RIZIV.