Eerstelijnspsychologische (ELP) sessies in het Netwerk GG ADS

Eerstelijnspsychologische (ELP) sessies in het Netwerk GG ADS

✅ WAT ?

Mogelijkheid tot terugbetaling van (maximum 4 sessies, eenmalig vernieuwbaar) (video-) consultaties door klinische eerstelijnspsychologen of orthopedagogen.

✅ VOOR WIE EN HOE?

- Kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Verwijzing gebeurt door een huisarts, een CLB-arts, arts Kind en Gezin, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater. (Tijdelijke maatregel i.k.v. COVID-19 tot 31/12/2020, aanbod in wording, meer info op de website RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen)

- Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik. Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer.

- Ouderen (+ 65 jaar) met dezelfde problematieken als volwassenen, uitgebreid met misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelen. Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of geriater. (Tijdelijke maatregel i.k.v. COVID-19 tot 31/12/2020)

Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

✅ Kostprijs?

De zorggebruiker betaalt: 11,20 euro of 4 euro (indien recht op verhoogde tegemoetkoming)

✅ MEERWAARDE?

Snelle opstart van terugbetaalde sessies inzake preventie, vroegdetectie en -interventie.

✅MEER INFO?

- Voor de doelgroepen “volwassenen” en “ouderen” terecht bij:

  • Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas via Erika De Hauwere, projectmedewerker ELP via elp@ggzads.be
  • Het Pakt – Netwerk GGZ Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen: www.pakt.be of Anna-Katharina Simon, projectmedewerker ELP via Anna-katharina.simon@pakt.be

- Voor de doelgroep “kinderen/jongeren” kan u terecht bij RADAR – Netwerk geestelijk gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen www.radar.be

Om een eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog te vinden :
http://bit.ly/eenelpzoeken of zie lijst ELP actief in het Netwerk GG ADS

Meer info:
http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg

Een initiatief van FOD Volksgezondheid en het RIZIV ( sinds april 2019).