Eerstelijnspsychologische (ELP) sessies in het Netwerk GG ADS

Eerstelijnspsychologische (ELP) sessies in het Netwerk GG ADS


✅ WAT ? Mogelijkheid tot terugbetaling van de (video)-consultaties door klinische eerstelijnspsychologen of orthopedagogen.

✅ WAARVOOR ? In geval van angst – depressie - en /of alcoholische klachten, onder andere, gerelateerd aan het coronavirus (maar niet uitsluitend) voor mensen tussen 18 en 64 jaar.

✅ HOE ? Met doktersvoorschrift door de huisarts, de psychiater of een arbeidsarts (voor maximum 4 sessies, eenmalig vernieuwbaar)

✅ KOSTPRIJS? Ten kosten van de patiënt : 11,20 euro of 4 euro (indien VHT)

✅ MEERWAARDE? Snelle opstartpreventie en samenwerking met de huisarts

Een initiatief van FOD Volksgezondheid en het RIZIV ( sinds april 2019).

Om een eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog te vinden :
http://bit.ly/eenelpzoeken of zie lijst ELP actief in het Netwerk GG ADS

Meer info:
http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg

Voor meer informatie, neem contact op met Erika De Hauwere, projectmedewerker ELP via elp@ggzads.be