Aanvraag klinisch psychologen/orthopedagogen die i.h.k.v. de overeenkomst met de GGZ-netwerken (107) betreffende de creatie van een aanbod eerstelijns psychologische zorg sessies wensen te realiseren

Gelieve de 3 jaar professionele ervaring duidelijk aan te tonen in de motivatiebrief of CV.
vb. 1997
Opgelet: enkel pdf-formaat wordt toegestaan. Elementen die kunnen verwerkt worden in de motivatiebrief: Waarom wenst u sessies eerstelijns psychologische zorg te realiseren in het Netwerk GG ADS? Wat maakt u hiervoor een goede kandidaat? Eerdere ervaringen?
opgelet: enkel pdf-formaat wordt toegestaan.
Som alvast de zaken op waarover u nog vragen heeft.