Aanvraag klinisch psychologen/orthopedagogen die i.h.k.v. de overeenkomst met de GGZ-netwerken (107) betreffende de creatie van een aanbod eerstelijns psychologische zorg sessies wensen te realiseren

Indien u nog niet over een visum beschikt wordt verwacht dit zo snel mogelijk aan te vragen. Voor psychologen kan de aanvraag ingediend worden via https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen#article (kopieer deze link) . De aanvraag voor orthopedagogen kan ingediend worden via https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen/klinisch-orthopedagogen (kopieer deze link).
Gelieve de 3 jaar professionele ervaring duidelijk aan te tonen in de motivatiebrief of CV.
vb. 1997
Opgelet: enkel pdf-formaat wordt toegestaan. Elementen die kunnen verwerkt worden in de motivatiebrief: Waarom wenst u sessies eerstelijns psychologische zorg te realiseren in het Netwerk GG ADS? Wat maakt u hiervoor een goede kandidaat? Eerdere ervaringen?
opgelet: enkel pdf-formaat wordt toegestaan.
Voor de organisatie van sessies voor kinderen en jongeren moet er een overeenkomst afgesloten worden met het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Voor meer informatie zie https://radar.be/elp/ (kopieer de link). Indien u geïnteresseerd bent in de organisatie van ELP-sessies voor kinderen en jongeren, wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd met de beide netwerken, enerzijds het netwerk geestelijke gezondheid voor volwassenen (Netwerk GG ADS) en anderzijds het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en Jongeren (RADAR)
Som alvast de zaken op waarover u nog vragen heeft.