Strategische Werkgroep

De strategische werkgroep is samengesteld uit de netwerkcoördinator en verantwoordelijken van de actoren aangevuld met :

 • de werkgroep cliëntenparticipatie;
 • familievereniging;
 • overlegplatform PopovGGZ.

Samenstelling van de strategische werkgroep:

 • Vanessa De Roo, netwerkcoördinator, netwerkcoordinator@ggzads.be;
 • vertegenwoordiger vanuit de werkgroep cliëntenparticipatie;
 • vertegenwoordiger vanuit vzw Similes, ;
 • vertegenwoordiger vanuit PopovGGZ vzw;
 • vertegenwoordiger vanuit het zorgcircuit internering;
 • twee vertegenwoordigers vanuit de verslavingszorg;
 • vertegenwoordiger vanuit het CAW;
 • vertegenwoordiger vanuit de VAPH;
 • vier vertegenwoordigers vanuit SEL Waasland waaronder een huisarts;
 • twee vertegenwoordigers vanuit SEL Aalst;
 • vertegenwoordiger vanuit CGG Zuid-Oost-Vlaanderen (ZOV);
 • vertegenwoordiger vanuit CGG Waas en Dender;
 • vertegenwoordiger vanuit CGG De Drie Stromen vzw;
 • vertegenwoordiger vanuit AZ Sint-Blasius;
 • vertegenwoordiger vanuit AZ Nikolaas;
 • vertegenwoordiger vanuit het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst;
 • vertegenwoordiger vanuit het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst;
 • vertegenwoordiger vanuit het PC Ariadne te Lede,
 • vertegenwoordiger vanuit het APZ Sint-Lucia te Sint-Niklaas;
 • vertegenwoordiger vanuit het PC Sint-Hiëronymus;
 • vertegenwoordiger vanuit vzw Pro Mente Dendermonde;
 • vertegenwoordiger vanuit vzw Pro Mente Sint-Niklaas;
 • vertegenwoordiger vanuit Beschut Wonen Waasland;
 • vertegenwoordiger vanuit vzw Reymeers;
 • vertegenwoordiger vanuit PVT Nieuwemeers en PVT Leilinde;
 • vertegenwoordiger vanuit PVT Casa Neri;
 • vertegenwoordiger vanuit PVT Hooghuis.