Strategisch niveau

Strategisch werkgroep

De strategische werkgroep is samengesteld uit de netwerkcoördinator en verantwoordelijken van de actoren aangevuld met:

  • De werkgroep cliëntenparticipatie
  • Familievereniging
  • Overlegplatform PopovGGZ

> Wie zijn dit?

Werkgroep cliëntenparticipatie

In het Netwerk GG ADS is sinds oktober 2014 een Werkgroep Cliëntenparticipatie actief. De Werkgroep Cliëntenparticipatie werkgroep is samengesteld uit mensen met (ervaring met) een psychische kwetsbaarheid. Deze werkgroep werd opgericht ter bevordering van de participatie van cliënten in het Netwerk GG ADS.

Aan de leden van de werkgroep wordt advies gevraagd in het ontwerp van teksten met als doel
het standpunt van de cliënt voldoende mee te nemen. In deze werkgroep worden de deelnemers
ook geïnformeerd en gebriefd ter voorbereiding van participatie aan de strategische werkgroep en
de werkgroepen per functie.

> Interesse in deelname? Contacteer de netwerkcoördinator of solliciteer hier!

Regioknooppunttafel

De regioknooppunttafel is een overlegtafel op het niveau van de regio van het Netwerk GG ADS.
De regioknooppunttafel is samengesteld uit de netwerkcoördinator en de functieverantwoordelijken
van de 5 functies (functie 1, functie 2a, functie 2b, functie 3, functie 4, functie 5). De leden van de
regioknooppunttafel bereiden de strategische werkgroep voor en werken voorstellen uit om voor te
leggen aan de strategische werkgroep.

BijlageGrootte
PDF-pictogram wgclientenparticipatie_folder_a4.pdf86.67 KB