Samenwerking GGZ & SHM

Mensen die wonen in een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij kunnen te kampen hebben
met psychische problemen. GGZ-voorzieningen bereiken deze bewoners niet of nauwelijks.

In een eerste opstartfase wil het proeftuinproject ‘Woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg’ via samenwerking
met de Gewestelijke maatschappij voor Huisvesting Beveren en het Initiatief voor Beschut Wonen Waasland gepaste
ondersteuning bieden aan deze bewoners door de krachten samen te bundelen. Vanuit de projectmiddelen wordt
hiervoor 1 FTE voorzien. De huisvestings-maatschappij heeft een niet te missen kennis op het terrein van wonen.
De GGZ kan de kennis over psychopathologie, behandelings-methodieken en GGZ-voorzieningen ter beschikking stellen.
Met dit project worden bruggen gebouwd tussen de sociale huisvestingsmaatschappij, GGZ-voorzieningen en
voorzieningen uit andere sectoren.

Deze samenwerking op vlak van expertise-uitwisseling tussen de partners moet leiden tot een betere kwaliteit van leven
voor de persoon met een psychiatrische kwetsbaarheid en de omgeving.

Er wordt verwacht dat mensen minder last ervaren van hun psychiatrische symptomen en sneller naar de juiste zorg worden toegeleid.
De ondersteuning wil er voor zorgen dat bewoners met een psychiatrische kwetsbaarheid zich algemeen beter gaan voelen
en daardoor meer deel kunnen uitmaken aan het maatschappelijk leven. Via de aangeboden ondersteuning wil men in samenwerking
met andere diensten op zoek gaan naar een gepaste daginvulling. Daarnaast wil men met de samenwerking vermijden dat mensen
langdurig in opname moeten of vanuit hun psychisch lijden overlast veroorzaken in de buurt,
waardoor mensen in hun woning kunnen blijven wonen.

DoelenMethodiekAanmelden
  • Juiste zorg
  • Maatschappelijk leven
  • Gepaste daginvulling
  • Samenwerking in de buurt

De begeleider is er om de cliënt te ondersteunen:

  • Samen de dingen aanpakken
  • Laagdrempelig werken: zeer vlot (telefonisch) bereikbaar, onderhandelen, motiveren, beslissen, …
Voorlopig kunnen er alleen aanmeldingen
gebeuren vanuit de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting in Beveren.
BijlageGrootte
PDF-pictogram ggz_hmv_folder_a4.pdf283.39 KB
AT_1ste pijler: samenwerking GGZ & SHM