Omgaan met stress in tijden van COVID-19

Wat kan je doen in deze toestand om je mentale gezondheid te onderhouden?

Korte samenvatting van reeds goede adviezen:

#Blijfinuwkot!* | Structuur en routine | Blijf actief, beweeg | Blijf in verbinding (online via skype/whatsapp/messenger/....) | Blijf op de hoogte van de laatste maatregelen m.b.t. inperken COVID-19, maar doseer. Zie ook bijlagen voor visueel materiaal.

* #blijfinuwkot!: door onnodige contacten te vermijden help je anderen. Je helpt met het verlagen van de kans dat anderen ziek worden. Hierdoor kan je voor anderen zorgen.

In bijlage kan je een nota vinden als handvat in omgaan met mensen in stress in tijden van Corona + een nota gericht aan de burger/pt./cl.

Verder ook nog info over: