Ombudsfunctie in de mobiele teams van het Netwerk GG ADS

Patiënten/cliënten met vragen of klachten over de aangeboden hulp kunnen gratis en vertrouwelijk contact opnemen met onafhankelijke ombudspersonen.

Op vraag van de patiënt/cliënt kan de ombudspersoon ook bemiddelen tussen patiënt en hulpverlening met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Ook voor vragen m.b.t. patiëntenrechten kan er beroep gedaan worden op de ombudspersoon

Ombudspersoon in de mobiele teams subregio Noord en Midden:
Anne-Leen Denolf (0491 393 918) op maandag en dinsdag tijdens de kantooruren, op woensdag van 9u tot 12u, anne-leen.denolf@ombudsfunctieggz.be
Ombudspersoon in de mobiele teams subregio Zuid:

Helene Cambien (0490 419 301) op maandag tot donderdag tijdens kantooruren, op vrijdag tot 12 uur, helene.cambien@ombudsfunctieggz.be

Voor meer informatie m.b.t. de ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg: http://www.ombudsfunctieggz.be