Vorming ‘Met familie aan de slag’ - Donderdag 25 mei 2023

05/05/2023 - 09:24

Met ondersteuning van het Familieplatform  en  Psyche willen we met het Netwerk GG ADS in 2023 en 2024 inzetten op het meer betrekken van familie en naasten in zorg- en hersteltrajecten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Vorming ‘Met familie aan de slag’ - Donderdag 25 mei 2023

Donderdag 25 mei 2023
Onthaal 13u30
Start om 14u tot 17u00
Locatie: Dokter Haekstraat 13 9200 Grembergen

Met ondersteuning van het Familieplatform en Psyche willen we met het Netwerk GG ADS in 2023 en 2024 inzetten op het meer betrekken van familie en naasten in zorg- en hersteltrajecten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Vanuit het Familieplatform en Psyche worden er in het Netwerk GG ADS handvaten en methodieken aangereikt om familie meer te bejegenen, informeren, ondersteunen en betrekken. In deze vorming zoomen we in op de Familiereflex en Open Dialogue, en bouwen we aan een familievriendelijkere cultuur als een noodzakelijke voorwaarde om Familie-ervaringsdeskundigheid (meer) toegang te geven binnen de dienstverlening van zorgvoorzieningen.

Introductie Familiereflex, introductie Open Dialogue en aanreiken handvatten in het aan de slag gaan met familie-ervaringsdeskundigheid binnen de zorgorganisatie.

Gericht naar hulpverleners en (familie)ervaringsdeskundigen.

Inschrijven via deze link