PPP gebruikt op infomoment van 5 juni 2018 m.b.t mobiele teams Netwerk GG ADS

13/06/2018 - 00:00

Infomoment mobiele teams Netwerk Geestelijke gezondheid Aalst Dendermonde Sint-NiklaasInfomoment mobiele teams Netwerk Geestelijke gezondheid Aalst Dendermonde Sint-NiklaasInfomoment mobiele teams Netwerk Geestelijke gezondheid Aalst Dendermonde Sint-NiklaasInfomoment mobiele teams Netwerk Geestelijke gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas

Het regionaal welzijnsoverleg Waasland, het regionaal welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde, het Regionaal welzijnsoverleg ARA en het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas verzorgde op dinsdag 5 juni een infomoment over de mobiele teams Netwerk Geestelijke gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas.

In de loop van 2016 en 2017 werden, in het kader van artikel 107, mobiele teams opgericht in het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS).

De werking van de mobiele teams is nog relatief jong in de Belgische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Mobiele teams in de GGZ brengen laagdrempelige zorg aan huis en slagen erin een opname uit te stellen of te vermijden.
Tijdens het infomoment komt de werking van het Mobiel Team Acute Zorg (MTAZ) en de werking van het Mobiel Team Langdurige Zorg (MTAZ) uitgebreid aan bod: werkingsgebied, wijze van aanmelden, contactgegevens, …

Onder bijlage vindt u de PPP die werd gebruikt tijdens het infomoment.