Oproepen I.H.K.V de conventie psychologische functies in de eerstelijn in Oost-Vlaanderen

25/04/2022 - 23:07

    Oproepen I.H.K.V de conventie psychologische functies in de eerstelijn In Oost-Vlaanderen

Maandag 25 april is voor de geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen een belangrijke dag: de oproepen naar kandidaat klinisch psychologen (KP), orthopedagogen (KO) en (erkende) organisaties (EO) voor het aanbieden van psychologische zorg, op basis van de noden in de regio’s, werden gelanceerd.

KO/KP/EO kunnen zich vanaf heden kandidaat stellen voor het aanbieden van individuele eerstelijnspsychologische zorg en/of het aanbieden van individuele gespecialiseerde zorg.

Daarnaast gaan wij op zoek naar vindplaatsen in de regio waardoor psychologische zorg ook beter toegankelijk zal worden.

U vindt de oproepen met verdere toelichting hier:

Deze oproepen staan ook gebundeld in 1 map, waar je ook de opnames van de belangrijkste infosessies en de FAQ omtrent deze conventie terugvindt.

Indien u zich wil kandidaat stellen, kan u dit via onderstaande links doen:

- Portfolio voor de zelfstandig klinisch psycholoog en orthopedagoog

- Portfolio voor de (erkende) organisaties

- Formulier voor geïnteresseerde potentiële vindplaatsen

Wij vragen om dit portfolio zo snel als mogelijk (bij voorkeur voor 2 mei) in te vullen, gezien er op korte termijn een kwalitatief aanbod beschikbaar moet zijn.

Vanaf 2 mei starten wij met het doornemen van de portfolio's en vervolgens, indien weerhouden, met het opstellen van overeenkomsten. De overeenkomst zal, in eerste instantie, lopen tot en met december 2022. In het najaar vinden individuele samenwerkingsgesprekken met de geconventioneerde KO/KP/EO plaats met oog op mogelijke verlenging van de huidige samenwerking.

Op 25-04 stonden er ook 2 infomomenten gepland om 12u en 17u, waarin we de matchingsprocedure hebben toegelicht. U zal de opname hiervan en de gebruikte presentatie eerstdaags in de openbare map kunnen terugvinden in de map ‘Infosessie matchingsprocedure

Alvast bedankt voor uw interesse

De provinciale procesgroep ‘psychologische functies in de eerste lijn’