Nieuwe overeenkomst betreffende de organisatie en de financiering van de psychologische zorg

02/09/2021 - 09:58

N+56ieuwe overeenkomst betreffende de organisatie en de financiering van de psychologische zorg

Op 28 juli 2021 werd het Netwerk GG ADS op de hoogte gebracht door het RIZIV over de komst van een nieuwe overeenkomst betreffende de organisatie en de financiering van de psychologische zorg die zou goedgekeurd zijn op maandag 26 juli 2021 door het Verzekeringscomité van het RIZIV. Voor meer informatie zie hier.

Deze nieuwe overeenkomst zou ten vroegste in werking treden op 1 september 2021 en zal de huidige overeenkomst vervangen.

Gelet op de omvang van de opdracht, de nood aan afstemming met verschillende actoren (in en tussen de netwerken, eerstelijnszones (ELZ), huidige ELP'ers, psychologen(kringen),...) rond governance, wijze van samenwerking, administratieve procedures, organisatie van de psychologische functies, enz. zijn we niet klaar tegen 1 september 2021.

Hou deze website in het oog voor updates.

Het is de bedoeling om in de toekomst infosessies te organiseren voor klinisch psychologen/orthopedagogen die interesse hebben om in te stappen in de nieuwe conventie.
Wil u hierover graag worden geïnformeerd?
​Hebt u interesse om aan te sluiten onder de voorwaarden van de nieuwe conventie? Vul dan dit contactformulier in.

Vriendelijke groet,
Vanessa De Roo, netwerkcoördinator Netwerk GG ADS