Netwerk Op-Date! Conventie Ziekte van Huntington

09/06/2021 - 14:44

Netwerk Op-Date! Conventie Ziekte van Huntington

Graag nodigen wij jullie uit de vierde
“Netwerk op-date”!


Een gratis online manier om elkaar te leren kennen.

Met “op-date” verwijzen wij naar een update.
5 keer per jaar informeren we jullie over interessante thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg.
We hopen jullie kennis te updaten, verder uit te breiden en eventueel een laatste stand van zaken te geven.

Met “op-date” verwijzen wij naar ook een “date”, een afspraakje zoals de Van Dale het zou beschrijven. Tijdens deze momenten krijg je de kans om andere actoren in het hulpverleningslandschap te leren kennen.
Door deze korte “date” of kennismaking bouwen wij bruggen tussen diensten en hulpverleners.
Wij bieden jou de kans om je eigen netwerk te verruimen en kennis te maken met Netwerk GG ADS.


Zin om met ons op date te gaan?

Conventie Ziekte van Huntington
Dinsdag 14 september 2021
12 uur - 13 uur (via zoom)

Deze keer een iets minder gekend thema dat we graag onder de aandacht brengen!

Goede opvang voor personen met de ziekte van Huntington vraagt intensieve en betrokken zorg. Om deze opvang uit te bouwen werd er vanuit het Psychiatrisch Centrum Ariadne te Lede, in samenwerking met het RIZIV en de FOD volksgezondheid, een samenwerkingsverband (conventie) in het leven geroepen.

De conventie te Lede behelst de provincies Oost- en West-Vlaanderen en bestaat uit de woon- en zorgcentra Avondvrede te Gent, Mariatroon te Dendermonde en Heilig Hart te Kortrijk. Daarnaast vervolledigen nursinghome De Heide te Merelbeke en het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem het netwerk. Het personeel van de voorzieningen is opgeleid en de voorzieningen beschikken over aangepaste middelen. Op deze manier wordt de kennis over de zorg voor personen met de ziekte van Huntington verder gespecialiseerd en gecentraliseerd.

Naast de residentiële opvang coördineert PC Ariadne de thuisbegeleiding voor thuisverblijvende cliënten die lijden aan de ziekte van Huntington. De thuisbegeleiding biedt gepaste ondersteuning, begeleiding en informatie aan de cliënt, familie en betrokken hulpverleners. Het doel van de thuisbegeleiding is om cliënten in de thuissituatie doorheen het volledige zorgtraject te begeleiden en deze zorg te coördineren met ambulante zorgverleners. Het zorgtraject wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoon, de evolutie van de ziekte en de lichamelijke en geestelijke toestand.

Onze date is deze keer Soetkin Van Wesemael, psychologe binnen het Psychiatrisch Centrum Ariadne. Zij werkt reeds 3 jaar als één van de coördinatoren van het Huntingtonproject.

Schrijf je in! Netwerk op-date!

Conventie Ziekte van Huntington