Netwerk Op Date - Autisme bij volwassenen

04/02/2022 - 10:04

Netwerk Op-Date "Autisme bij volwassenen"

Mensen met een diagnose binnen het autismespectrum zijn even divers als anderen die niet binnen dat spectrum behoren. Ze hebben dezelfde noden, behoeften en kloppen aan bij dezelfde diensten.

Toch loopt communicatie niet zo vanzelf en ontstaan er vaak misverstanden. Deze middag nemen we jullie mee in de belevingswereld van mensen met autisme : hoe kijken ze naar de wereld, hoe denken ze en hoe leidt dit logischerwijs tot een andere manier van reageren.

We sluiten af met autismevriendelijke communicatietips.

Onze spreker: Sylvie Carette, klinisch psycholoog en oplossingsgericht psychotherapeut. Deels werkzaam voor een project van de Vlaamse Overheid (behandelcoördinatie en outreach van volwassenen met autisme) binnen het RCA-UZ Gent. Deels werkzaam in een privé praktijk in Gent