Netwerk Op Date 29/09/2022: Begeleiden van volwassenen met een KOPP/KOAP verleden, welke accenten leg je?

09/05/2022 - 16:42

Netwerk Op Date: ¨Begeleiden van volwassenen met een KOPP/KOAP - verleden: welke accenten leg je?"

29/09/2022 - 12u - 13u (digitaal)

Begeleiden van volwassenen met een KOPP/KOAP-verleden: welke accenten leg je?

Ben Kwanten - CGG

Als kind opgroeien bij een ouder die te kampen heeft met een psychische kwetsbaarheid kan een grote impact hebben op het verdere leven. Ook als volwassene ben je immers “kind van deze ouder” en blijft het in het latere zelfstandig leven een uitdaging om met de specifieke situatie van de ouder om te gaan.

In deze webinar belichten we verschillende thema’s waarmee deze (jong)volwassenen in aanraking kunnen komen. We overlopen de mogelijke belastende factoren en geven tips en adviezen bij de begeleiding van deze mensen. Het vergroten van de veerkracht op verscheidene levensdomeinen staat hierbij centraal.

Ben Kwanten is psychotherapeut en maatschappelijk werker (CGG Waas en Dender). Hij is de grondlegger van de KOPP-gedachte in Vlaanderen en promotor van het KOPP-preventiegesprek.

KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/ KOAP: Kinderen van Ouders met Afhankelijkheidsproblematiek