Netwerk Op Date 05/05/2022: ¨Verbinden vs Vermijden: de zoektocht naar mogelijkheden binnen aanklampende zorg.¨

30/03/2022 - 15:45

Netwerk Op Date: ¨Verbinden vs Vermijden: de zoektocht naar mogelijkheden binnen aanklampende zorg.¨

Verbinden vs. Vermijden: de zoektocht naar mogelijkheden binnen aanklampende zorg. (Margie De Breuck - COHEZI)

05/05/2022

12u tot 13u

Gratis - digitaal via Zoom

Vertrouwen creëren en verbinding maken, zijn twee belangrijke pijlers binnen de werking van COHEZI.

Aan de hand van laagdrempelige aanklampende zorg, tracht dit project in contact te treden met zorgwekkende zorgmijders die sociaal huren of gehuisvest zijn in een noodwoning van het OCMW.

Verrijkende en langdurige trajecten, gericht op zorginzichtelijk werken, het toeleiden naar psychosociale/woonzorgondersteuning evenals het reduceren van uithuiszetting en buurtoverlast.

Tijdens deze lezing, staan we stil bij het gecreëerde label "zorgmijder", en de betekenis die cliënten geven aan het niet accepteren of uitstellen van - door de maatschappij geadviseerde - zorg. Margie De Breuck overloopt met jullie enkele accenten binnen deze laagdrempelige, aanklampende benadering en deelt methodieken alsook concrete tips om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Aansluitend staan we even stil bij de uitdagingen in het verbindend werken met andere actoren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden delen we onze visie rond het beroepsgeheim en de "grijze zone" waar de cliënt en de hulpverlener zich begeven gedurende het gehele traject. Deze Netwerk Op Date zal focussen op het delen van een krachtgerichte benadering, en zorgmedewerkers stimuleren in de zoektocht naar mogelijkheden in de samenwerking met hun meest kwetsbare cliënten.

Schrijf je in! Netwerk op-date!

Verbinden vs. Vermijden