Netwerk in Dialoog

03/08/2021 - 17:25

Netwerk in Dialoog

Het Netwerk GG ADS wil, in samenwerking met de Eerstelijnszones (ELZ) , in dialoog gaan met de actoren op de nulde, eerste, tweede en derde lijn.

In eerste instantie wensen we in dialoog te gaan met de burger.
De burger die gebruik maakt, of ooit gebruik gemaakt heeft, van diensten in de GGZ: een consultatie bij een eerstelijnspsycholoog (ELP), psycholoog of psychiater, een bezoek aan of ondersteuning/behandeling vanuit een Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg of CGG, begeleiding vanuit een mobiel team, een opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), ondersteuning vanuit een project beschut wonen, een verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis of PVT,…
We gaan er immers vanuit dat we vanuit de ervaring van die burger de organisatie van de GGZ-diensten kunnen verbeteren.

Daarom organiseert het Netwerk GG ADS, in samenwerking met de Eerstelijnszones een ‘Netwerk in Dialoog’ rond het thema 'Zorgcontinuïteit in de GGZ'

Van het kastje naar de muur. Zorgcontinuïteit in de GGZ: realiteit of Illusie?

  • ELZ Waasland, woensdag 6 oktober 2021 onthaal 19u start 19u30, locatie te bepalen
  • ELZ Dender, woensdag 13 oktober 2021, onthaal 19u start 19u30 in Zaal ‘t Sestich, Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde
  • ELZ Dender-Zuid, woensdag 20 oktober, onthaal 19u start 19u30, locatie te bepalen
  • ELZ Aalst, woensdag 27 oktober, onthaal 19u start 19u30 in Zaal PAX Erpe-Mere, Dorpstraat 119, 9420 Erpe Mere

Info en inschrijving: netwerkcoordinator@ggzads.be, zie ook infotekst en flyers in bijlage.