Moodspace - een plek om de mentale gezondheid van studenten te versterken

14/01/2022 - 17:06

Moodspace - een plek om de mentale gezondheid van studenten te versterken

In opdracht van minister van onderwijs Ben Weyts, en in nauwe samenwerking met studenten, experten en hogeronderwijsinstellingen, ontwikkelde het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) het online platform MoodSpace.

Elke student krijgt via het interactieve platform MoodSpace op een laagdrempelige manier betrouwbare info over mentale gezondheid. Er is onder meer ruimte voor de verhalen van studenten, concrete tips, relevante podcasts en wetenschappelijk onderbouwde zelfhulpmodules om emotionele problemen het hoofd te bieden en veerkrachtig te studeren. MoodSpace bevat ook wegwijzers naar andere begeleiding, een infotheek en relevante informatie rond gatekeeping.

MoodSpace heeft stevige wetenschappelijke fundamenten. Uitgangspunt is het public health-perspectief. De kennis van verschillende academische disciplines, de verschillende initiatieven voor en door studenten en de mogelijkheden die aangeboden worden hogeronderwijsinstellingen en partners worden zo voor de eerste keer samengebracht op één punt. MoodSpace wil een katalysator worden om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken en om ervaringen uit te wisselen. MoodSpace is er in het Nederlands en in het Engels. De pagina Over MoodSpace toont je de weg dwars door MoodSpace.