Kindreflex

20/03/2019 - 17:04

Kindreflex

Implementatie 'Kindreflex'

Naar schatting groeien 378.000 kinderen in Vlaanderen op bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. Op vraag van minister Vandeurzen ontwikkelde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de Kindreflex. Het initiatief spoort hulpverleners en voorzieningen binnen de GGZ aan om bij elke volwassen cliënt de Kindreflex te doen.

Mogelijks hoorde u reeds van de 'Kindreflex' via de media.
Minister Jo Vandeurzen stelde op 18 november 2018 de 'Kindreflex' voor aan de pers en gaf daarmee het startschot voor het implementatietraject.

Vanaf 2019 zullen hulpverleners en voorzieningen binnen de GGZ aangespoord worden om bij elke volwassen cliënt de 'Kindreflex' te doen.
De 'Kindreflex' is een tool in de vorm van een 6 – stappenplan, met 2 doelstellingen:
- de hulpverlener ondersteunen om in gesprek te gaan met de cliënt over zijn of haar ouderrol en over het welzijn van de kinderen
- de hulpverlener ondersteunen om verontrustende gezinssituaties op te merken en in de mate van het mogelijke mee aan de slag te gaan en/of hulp te installeren.

De website www.kindreflex.be moet er voor zorgen dat de Kindreflex bekend wordt en raadpleegbaar is voor alle medewerkers in de GGZ Volwassenen. Op de website vindt men alle basisinformatie om onmiddellijk met de Kindreflex aan de slag te kunnen. Tot eind augustus 2019 zal de website ook verder groeien, op basis van ervaringen in het implementatieproces en door toevoeging van allerhande vormingsmateriaal. Zo kunnen hulpverleners die werken met volwassen cliënten zich ook na het einde van het project vormen en trainen met de Kindreflex. Op de website kan men ook affiches, brochures en ander relevant materiaal downloaden. Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) werkt samen met Maks vzw om de website te realiseren. Maks vzw geeft jongeren uit kwetsbare gezinnen en buurten de kans om hun creativiteit en ICT-vaardigheden aan te scherpen.

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) verzorgt in het voorjaar van 2019 de uitrol van de Kindreflex. Daarvoor organiseert het VECK voor praktijkwerkers in de Geestelijke Gezondheidszorg een “Basisopleiding Kindreflex” en “Workshop Kindreflex”.

BASISOPLEIDING
In de basisopleiding leer je hoe de Kindreflex in elkaar zit en hoe je er mee aan de slag kan.
In deze basisopleiding leer je over:
- het belang en het nut van de Kindreflex
- de details van het stappenplan van de Kindreflex
- het zorgvuldig informatie delen bij het werken met de Kindreflex (beroepsgeheim, privacy, …)
- de partners waarmee je kan samenwerken door middel van de Kindreflex
-...
De basisopleiding wordt per provincie georganiseerd. In Oost-Vlaanderen worden 2 basisopleidingen georganiseerd:
- Vrijdag 10 mei, 9u30-12u30 (PC Ariadne, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede, gebouw Sancta Maria, zaal Beck/Janssens)
- Maandag 3 juni, 9u30-12u30 (locatie in Het PAKT)

WORKSHOP
In de workshops ga je oefenen met de Kindreflex. Mogelijke thema’s en beoogde competenties zijn:
- hoe vul je elke stap van het stappenplan in, aan de hand van concrete voorbeelden?
- hoe knoop je op gepaste wijze een gesprek met de cliënt aan over ouderschap en verontrusting?
- hoe schat je in of een situatie verontrustend is?
- welke ondersteunende instrumenten kan je gebruiken? - hoe bundel je krachten in de samenwerking rond de leefsituatie van patiënten?
- hoe ga je om met dilemma’s bij het delen van informatie?
- wat heb je nodig om de Kindreflex te doen in jouw organisatie?
- wat leren we van elkaar over de moeilijkheden en de mogelijkheden die je ervaart bij de Kindreflex?
In de workshops kan je je eigen praktijkervaring en casusmateriaal inbrengen.

In de regio van het Netwerk GG ADS zijn er 3 workshops gepland:
- Vrijdag 10 mei, 13u30-16u30
- Maandag 13 mei, 9u30-12u30
- Dinsdag 11 juni, 13u30-16u30

Deze workshops gaan door in de vergaderzaal op het 2e verdiep in het gebouw van het Netwerk GG ADS (Brusselsestraat 90, 9200 Dendermonde, parkeren via Zuidlaan 24 (WZC Mariatroon) of Zuidlaan 42 (PVT Leilinde).

Inschrijven?
Voor zowel de basisopleiding als de workshops via het inschrijvingsformulier Kindreflex Basisopleiding en Workshop.