KICK-OFF LEIDRAAD OPVANG EN EVALUATIE VAN SUÏCIDALITEIT (LOES) IN HET NETWERK GG ADS

10/01/2022 - 11:00

Het Netwerk GG ADS organiseert samen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) een gratis informatiemomentrond de nieuwe Leidraad voor Opvang en Evaluatie van Suïcidaliteit (LOES). LOES vervangt het bestaand (K)IPEO Instrument. Het infomoment is gepland op DONDERDAG 20 JANUARI 2022 en gaat online door van 9u30 tot 11u30

KICK-OFF LEIDRAAD OPVANG EN EVALUATIE VAN SUÏCIDALITEIT (LOES) IN HET NETWERK GG ADS

LOES is een semigestructureerd interview dat ondersteuning biedt bij:
- een goede eerste opvang van suïcidale personen
- het in kaart brengen van aanwezige risicofactoren en zorgbehoeften.

Het instrument biedt:
- ondersteuning inzake zorgcontinuïteit
- een aanzet tot het invullen van de risicoformulering
- de mogelijkheid om het Safety plan te introduceren.

Loes kan worden afgenomen bij volwassen personen en bij jongeren vanaf 12 jaar.
Loes is gratis beschikbaar via deze link
Ben je hulpverlener (1ste, 2de , 3de lijn) en kom je in contact met mensen met suïcidegedachten of na een poging? Wil jij mensen met suïcidegedachten of na een poging goed kunnen opvangen? Ben je op zoek naar ondersteuning bij een goede risico-inschatting,...

Schrijf je in voor het infomoment op 20/01/2022

PROGRAMMA
• ALGEMEEN KADER LOES
• ONDERSTEUNING IMPLEMENTATIE LOES IN DE ORGANISATIE DOOR CGG-SP
• DIGITALE MOGELIJKHEDEN EN VERWERKING VAN LOES EN ONDERSTEUNING DOOR VLESP

BijlageGrootte
PDF-pictogram kick-off_loes_netwerk_gg_ads_def.pdf354.05 KB