Infosessie nieuwe conventie psychologische functies in de netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden

20/09/2021 - 16:52

Infosessie nieuwe conventie psychologische functie

Beste klinisch psychologen en orthopedagogen in Oost-Vlaanderen,

De nieuwe conventie ‘terugbetaling psychologische zorg’ is in voege sinds 1 september 2021, maar heel wat zaken dienen nog verder uitgewerkt en georganiseerd worden op federaal, provinciaal en lokaal niveau alvorens wij kunnen overgaan tot de gesprekken met nieuwe kandidaten en het afsluiten van overeenkomsten per netwerk.

Wij slaan nu op dit moment met de drie netwerken in Oost-Vlaanderen (Het PAKT, GG ADS en Radar) de handen in elkaar om alles zo goed mogelijk in banen te leiden in onze provincie en te kijken hoe we het project gaan coördineren, samen met alle betrokken partners.

Eens er meer duidelijkheid is over het functioneel bilan, het portfolio van de kandidaat psychologen en orthopedagogen, de selectiecriteria, enz. zullen wij u zeker informeren over de verdere procedure. In eerste instantie zullen de klinisch psychologen/orthopedagogen die momenteel eerstelijnspsychologische zorg bieden de kans krijgen om voor dit deel (ELP) over te stappen in de nieuwe conventie. We hopen dit te kunnen realiseren in oktober. Vervolgens willen wij informatie sessies plannen voor de nieuwe kandidaat klinisch psychologen/orthopedagogen inzake terugbetaling psychologische zorg (ELP en ambulant gespecialiseerde zorg).

Deze sessies gaan online door op dinsdag 26 oktober van 10u30 tot 12u30 of dinsdag 26 oktober van 19u tot 21u

U kan zich aanmelden hiervoor via een formulier (of interesse kenbaar maken indien u niet aanwezig kan zijn) via deze link

Wij hopen ons netwerk aan psychologen en orthopedagogen die zowel eerstelijnspsychologische zorg als ambulant gespecialiseerde zorg bieden te kunnen samenstellen in de loop van november en december. En dit uiteraard in samenspraak met alle betrokken actoren en partners in het veld.

Intussen kunt u hier alle info vinden over het project :

Wij houden u zeker verder op de hoogte! Wij vragen u nog even geduld en beseffen ten zeerste dat jullie dit ook nog dienen te vragen van de mensen die alvast beroep willen doen op de terugbetaling. Bedankt alvast!

Met vriendelijke groeten,

De netwerkcoördinatoren van Het PAKT, GG ADS en Radar : Ilse De Neef, Vanessa De Roo en Toon Langeraert

De ELP projectmedewerkers van Het PAKT, GG ADS en Radar : Eva De Schryver, Sharon Bruggeman en Nathalie Haeck