Gezocht: artsen, diëtisten en psychologen gespecialiseerd in eetstoornissen

31/05/2024 - 16:00

Gezocht: artsen, diëtisten en psychologen gespecialiseerd in eetstoornissen

Ben je als arts of diëtist gespecialiseerd in eetstoornissen bij jongeren?
Heb je als psycholoog/orthopedagoog ervaring met begeleiding en behandeling van jongeren met anorexia nervosa, boulemia nervosa en binge eating disorder?
Allicht hoorden jullie al van de plannen van de FOD-volksgezondheid en het RIZIV om een zorgtraject eetstoornissen uit te bouwen voor jongeren tot en met 23 jaar.

Wat houdt de conventie eetstoornissen in?

Op 1 februari 2024 startte de conventie eetstoornissen met een pakket van gratis ambulante zorg voor ieder kind of jongere met anorexia nervosa (AN), boulimia nervosa (BN) of binge eating disorder (BED) tot en met 23 jaar.  Opzet is om de zorg voor jongeren met eetstoornissen betaalbaarder en toegankelijker te maken, én door multidisciplinaire samenwerking tussen artsen, diëtisten en psychologen veel meer zorg aan huis te bieden en opnames te vermijden.

RADAR, het Oost-Vlaamse netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren, kreeg de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van dit aanbod in goede banen te leiden en de conventionering van de gespecialiseerde diëtisten, psychologen en orthopedagogen in goede banen te leiden.

Het aanbod vanuit de conventie eetstoornissen bestaat uit drie luiken:

1) Voor beginnende eetproblemen kan een jongere gratis terecht bij een geconventioneerd psycholoog of othopedagoog. Deze psychologische ondersteuning is vrij toegankelijk voor iedereen. Via www.psy-ovl vind je een overzicht van psychologen en orthopedagogen in jouw buurt. Je kan filteren op ‘eetproblemen’.

2) Wanneer een arts een diagnose AN, BN of BED stelt, voorziet de nieuwe conventie een gratis zorgtraject door een multidisciplinair zorgteam dat ambulante zorg biedt. Zo’n team bestaat minstens uit de behandelend arts (die het zorgtraject opstart), een geconventioneerd klinisch psycholoog of orthopedagoog (KP/KO) en een geconventioneerd diëtist.

Het zorgtraject bestaat uit:

  • Volledige terugbetaling van gemiddeld 10, maximaal 20 sessies per jaar voor psychologische behandeling door een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog.
  • Volledige terugbetaling van 15 sessies per jaar voedingsadvies door een geconventioneerd diëtist. Vanaf nu is het mogelijk om als diëtist twee sessies van een halfuur op dezelfde dag te registeren. Meer info vindt u hier.
  • Middelen voor multidisciplinair overleg tussen de betrokken arts, diëtist en psycholoog/orthopedagoog.

3) Als er meer zorg nodig is, kunnen deze multidisciplinaire teams een beroep doen op een MASTeam (= Multidisciplinair Ambulant Support Team). Dit team bestaat uit een pediater, psychiater, diëtist en psycholoog, allemaal gespecialiseerd in eetstoornissen, en kan elke weekdag geconsulteerd worden.

Geïnteresseerd om in te stappen als arts, diëtist, psycholoog of orthopedagoog? Wens je je expertise kenbaar te maken?
Dien je portfolio in!
Vanaf nu kan je je als diëtist, klinisch psycholoog of en orthopedagoog kandidaat stellen om mee te werken aan een zorgaanbod voor kinderen en jongeren met eetstoornissen. Dat kan door een portfolio in te dienen, dat geanonimiseerd en extern gescreend wordt.

Hoe dien je jouw portfolio in?

Ben je diëtist? -> Formulier diëtist

Ben je al zelfstandig of in dienstverband geconventioneerd als psycholoog of orthopedagoog of sta je op de wervingsreserve? -> Formulier extra luik geconventioneerd KP/KO

Ben je nog niet geconventioneerd als psycholoog of orthopedagoog: -> Formulier te conventioneren psycholoog/orthopedagoog

Ben je een (al dan niet erkende) organisatie, die een klinisch psycholoog of orthopedagoog wil laten conventioneren? -> Formulier erkende organisatie

Meer info of vragen?

Meer informatie over de conventie eetstoornissen vind je op de website van het RIZIV of op www.radar.be. Hiernaast organiseerde eetexpert ook een brede infosessie over de conventie eetstoornissen, die je via deze link kan bekijken.

Alle andere vragen zijn welkom op eetstoornissen@radar.be

Hopelijk voelen jullie de kansen die dit zorgtraject biedt en zijn jullie enthousiast om mee te stappen in de verdere uitbouw ervan.