Advies & Coaching in het Netwerk GG ADS

21/12/2018 - 16:49

Advies & Coaching in het Netwerk GG ADS

Vanaf 2 januari 2019 kan je beroep doen op Advies & Coaching ADS

Advies & Coaching ADS maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas richt zich naar hulp- en dienstverleners en heeft de volgende opdrachten:

Telefonisch advies
Advies/Coaching GG ADS biedt via een permanentiesysteem telefonisch advies op maat van de hulpverlener die in contact komt met een persoon met (het vermoeden van) een psychische kwetsbaarheid. Dit kan met een algemene of een anonieme casus-specifieke vraag.

Oriëntatiefunctie
Advies/Coaching GG ADS biedt ondersteuning bij het zoeken naar een geschikt zorgaanbod en denkt na over GGZ-actoren die betrokken kunnen worden in de zorg in kader van het uitbouwen van een professioneel netwerk.

Deskundigheidsbevordering o.v.v.

 • Coachen
  Advies/Coaching GG ADS biedt individuele of teamondersteuning aan bij vragen rond anonieme
  casussen. Dit kan via een individuele casusbespreking of (structurele) deelname aan teamoverleg. Er
  wordt via de gestructureerde methodiek GROW gewerkt.
 • Vorming
  Advies/Coaching GG ADS zoekt in samenspraak naar externe of interne mogelijkheden naar vorming
  op maat rond thema’s binnen geestelijke gezondheid.
 • Intervisie
  Advies/Coaching GG ADS organiseert intersectorale intervisiemomenten in de deelregio’s. De
  verschillende hulpverleners ondersteunen en adviseren elkaar a.d.h.v. casussen. Advies/Coaching
  heeft hier een modererende rol via het OASE-model. De doelstelling is de bevordering van
  deskundigheid over verschillende sectoren heen.

Contact
Telefonische permanentie elke werkdag tussen 9 uur - 12 uur via 0499 90 49 44
Brusselsestraat 90
9200 Dendermonde