Huidig GGZ-aanbod (Netwerk GG ADS)

Huidig GGZ-aanbod (Netwerk GG ADS)

Heel wat voorzieningen binnen het Netwerk GG ADS pasten hun werking aan om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en te beperken.

Alle GGZ-diensten zijn bereikbaar en leveren inspanningen op de gekende nummers om in contact te blijven met cliënten. Op dit moment gaan er geen groepsactiviteiten door (o.a. revalidatiecentra, dagactiviteitencentra, ...) en zijn de niet-dringende ziekenhuisafspraken (o.a. daghospitaal, polikliniek...) geannuleerd.

Om de continuïteit van zorg te waarborgen vindt u in bijlage de meest recente informatie met betrekking tot het aanbod van de GGZ-voorzieningen in het Netwerk GG ADS.

Aanvullingen of correcties van dit overzicht kunnen eveneens via Advies&CoachingADS langs advies.coaching@ggzads.be worden doorgegeven.

Voor oriëntatievragen kunnen hulp- en dienstverleners ook nog steeds elke werkdag terecht tussen 9 uur en 12 uur bij Advies&CoachingADS op zowel het algemeen nummer 0499/90 49 44 als op advies.coaching@ggzads.be met algemene of casusspecifieke vragen.