Eerstelijnspsychologische (ELP) sessies in het Netwerk GG ADS

✅ WAT ?

Mogelijkheid tot terugbetaling van (maximum 4 sessies, eenmalig vernieuwbaar) (video-) consultaties door klinische eerstelijnspsychologen of orthopedagogen.

✅ VOOR WIE EN HOE?

- Kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Verwijzing gebeurt door een huisarts, een CLB-arts, arts Kind en Gezin, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater.

- Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik. Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer.

- Ouderen (+ 65 jaar) met dezelfde problematieken als volwassenen, uitgebreid met misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelen. Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of geriater.

Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

✅ Kostprijs?

De zorggebruiker betaalt: 11,20 euro of 4 euro (indien recht op verhoogde tegemoetkoming)

✅ MEERWAARDE?

Snelle opstart van terugbetaalde sessies inzake preventie, vroegdetectie en -interventie.

✅MEER INFO?

- Voor de doelgroepen “volwassenen” en “ouderen” kan u terecht bij:

- Voor de doelgroep “kinderen/jongeren” kan u terecht bij RADAR – Netwerk geestelijk gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen www.radar.be of via Nathalie Haeck - Projectmedewerker ELP Kinderen en Jongeren - 0491 39 42 95 - nathaliehaeck@cgg.dedriestromen.be ​

Om een eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog te vinden :
http://bit.ly/eenelpzoeken of zie lijst ELP actief in het Netwerk GG ADS

Meer info:
http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg

Een initiatief van FOD Volksgezondheid en het RIZIV ( sinds april 2019).