Intersectorale intervisie vanuit Advies & Coaching ADS

De dienst Advies/Coaching GG ADS (geestelijke gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas) is een onderdeel van het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS en richt zich naar 1e lijnshulpverlening. Er wordt hierbij ingezet op oriëntatie, coaching, deskundigheidsbevordering en het organiseren van intersectorale intervisie.

Deelname aan deze intervisies draagt bij aan het onderling delen van kennis en het aanvullen van elkaars competenties. Wij zijn er ook van overtuigd dat dit de onderlinge communicatie en samenwerking versterkt.

Intervisiemomenten worden georganiseerd in de drie deelregio's Sint Niklaas - Dendermonde en Haaltert (Aalst - Ninove - Geraardsbergen), dit om de toegankelijkheid te bevorderen en de onderlinge kennismaking zinvol te maken in het kader van netwerkvorming.

BijlageGrootte
PDF-pictogram aalst_uitnodiging_begeleide_intersectorale_intervisie_.pdf140.61 KB
PDF-pictogram dendermonde_uitnodiging_begeleide_intersectorale_intervisie_1_1.pdf142.79 KB
PDF-pictogram waasland_uitnodiging_begeleide_intersectorale_intervisie.pdf141.58 KB