Proeftuinen

Proeftuinen

Op 30 juni 2015 lanceerde minister Vandeurzen een oproep om projecten uit te werken die een flexibele woonzorg bieden voor mensen met een langdurige psychiatrische kwetsbaarheid. Per project wordt een maximumsubsidie van 250.000€ per jaar voorzien. De projecten hebben een looptijd van 1 december 2015 t.e.m. 30 november 2017. Van de meer dan twintig ingediende dossiers, krijgen zes projecten inmiddels financiële ondersteuning tot eind 2017, waaronder de proeftuin in de regio van het Netwerk GG ADS.

Doelstellingen

- Juiste zorg op het juiste moment
- Integratie in de maatschappij


Met deze proeftuin (= ruimte om te experimenteren) engageren de partners van het Netwerk GG ADS zich om samen met IBW Reymeers (Lede), de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (Beveren), IBW Pro Mente (Dendermonde en Sint-Niklaas), Beschut Wonen Waasland (Sint-Niklaas), Woonzorgcentrum (WZC) Mariatroon (Dendermonde), PVT Leilinde (Dendermonde), PVT Nieuwemeers (Lede) en PVT Hooghuis (Sint-Niklaas) een innovatief programma uit te bouwen.

De middelen van de proeftuin stoppen op 30 november 2017. Na een evaluatie van de Vlaamse overheid wordt er verder ingezet op ' de intensieve samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij en partners uit de zorg' en de semi-residentiële woongelegenheden voor mensen met Korsakov. Het aanbod kortverblijf zal niet meer worden gecontinueerd.

AT_Proeftuinen

Meer info over de proeftuinen?

Bezoek de website