Nood aan beschermingsmateriaal?

Vanuit de eerstelijnszones (ELZ) wil men wekelijks in kaart brengen wie (= elke zorgvoorziening binnen de ELZ) er nood heeft aan beschermingsmateriaal (of met een teveel zit).

- Meldpunt ELZ Waasland (voor actoren actief de eerstelijnszone Waasland)

- Meldpunt ELZ Dender (voor actoren actief in de eerstelijnszone Dender)

- Meldpunt ELZ Aalst (voor actoren actief in de eerstelijnszone Aalst)

- Meldpunt ELZ Dender Zuid (voor actoren actief in de eerstelijnszone Dender Zuid)

Maar vergeet zeker niet het webformulier van de FOD Volksgezondheid in te vullen, om uw nood aan materiaal kenbaar te maken!

Zie ook bijlage voor het goed en rationeel gebruik van beschermingsmateriaal.